شركت شبكه الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك)

  معرفي

  شبکه الكترونيكي پرداخت کارت "شاپرک" (سهامي خاص) به منظور ساماندهي نظام پرداخت در کشور بخصوص پايانه?هاي فروش الکترونيکي در نظام بانکي، نظارت دقيق و همه جانبه بر عمليات پرداخت الکترونيک و حصول اطمينان از رعايت استانداردها وضوابط، ساده سازي و تسهيل فرايندهاي پرداخت الکترونيک، افزايش سطح امنيت نظام پرداخت هاي کشور، کاربري بهينه سرمايه گذاري?هاي انجام شده و هدايت به سمت استفاده بهينه از منابع و ارتقاي کيفيت خدمات پرداخت الکترونيک، ايجاد ساز و کار يکسان براي فعاليت شرکت?هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت و تقويت مشارکت واقعي بخش خصوصي در توسعه و راهبري شبکه پرداخت کشور در دي ماه سال 1390 با مشارکت بانک هاي کشور تاسيس گرديد.

  زمينه فعاليت 

  • کنترل و نظارت در شبکه پرداخت کشور
  • ايجاد ساز و کار يکسان براي فعاليت شرکت?ها
  • استاندارد سازي خدمات قابل عرضه
  • هدايت به سمت استفاده بهينه از منابع
  • گسترش بازار ابزارهاي کارتي
  • افزايش سطح امنيت شبکه
  • مديريت ريسک
  • افزايش رضايت مصرف کننده

  جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس www.shaparak.com مراجعه فرماييد.