۴۱۰۰ پذيرنده متخلف در نظام پرداخت‌ياري مسدود شدند

   

  دهقان، مدير عامل شرکت شاپرک:

  از ابتداي سال سازماندهي و ساماندهي پرداخت يارها را در دستور کار داشتيم. در حقيقت پرداخت يارهايي که در قاعده مدل هاي تسويه پرداخت ياري نبودند فرآيندهاي بيرون از شرکت شاپرک و قواعد مصوب بانک مرکزي را دنبال مي کردند. خوشخبتانه با همت و تلاشي که شد، حدود ۴۰ هزار ترمينال و پذيرنده از اين مدل ها حذف شد.

  بنابراين آنهايي که خارج از حيطه نظام پرداخت ياري تسويه شاپرک بودند، حذف شدند و همه آن هايي که ماندند، منتقل شدند.

  http://www.ibena.ir/news/123451/

  1400/01/29