اتصال مکانيزه بازار پول و سرمايه بر بستر بانکداري باز

   

  مدير عامل بانک توسعه صادرات ايران از اتصال مکانيزه بازار پول و سرمايه بر بستر بانکداري باز خبر داد و گفت: ۴۳۰۰۰ تراکنش بانکي بالغ بر۵۰۰ ميليارد ريال در بستر بانکداري باز توسط اين بانک انجام شده که اين امر نگاه به حوزه بانکداري باز را متحول مي کند.

  به گزارش روابط عمومي بانک توسعه صادرات، دکتر علي صالح آبادي با ذکر اين آمار اعلام کرد که بانک توسعه صادرات در حوزه بانکداري باز با استفاده از توانمندي هاي شرکت خدمات انفورماتيک و بستر بانکداري باز اين شرکت (شاهين) اقدامات مهمي را در اين زمينه انجام و آن را از راهبردي ترين محورهاي عملياتي خود قرار داده است.

  وي با بيان اينکه، اين بانک يکي از فعاليت هاي محوري خود را توسعه اين بستر و خدمات رساني بهتر و حل مشکلات مشتريان قرار داده است، گفت: بانک توسعه صادرات از اين رو طي ماه هاي گذشته تمرکز به فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري را در دستور کار خود قرارداده و سهولت مديريت و انجام بهينه عمليات بانکي براي صندوق هاي سرمايه گذاري بورسي را مورد توجه قرار داده است.

  مدير عامل بانک توسعه صادرات ايران با اشاره به انجام ۴۳۰۰۰ تراکنش بانکي بالغ بر۵۰۰ ميليارد ريال در بستر بانکداري باز و به صورت کاملا مکانيزه( در يک صندوق)، تصريح کرد: اين امر در سيستم بانکي بي سابقه بوده و مي توان آن را دستاورد مهمي براي شبکه بانکي، بستر بانکداري باز و نيز خدمات مالي و فن آوري اطلاعات دانست.

  به گفته وي، تاکنون به صورت تجمعي در اين بستر بيش از ۱۳۹ هزار تراکنش و با حجم ريالي بالغ بر ۱۴۴۰ ميليارد و اتصال بيش از ۳۱۹۰۰۰ مرتبه صورت گرفته که خبر از رهيافت خدمات جديدي به مشتريان بانک مي دهد و بر اين باوريم که اين بانک قدم هاي بسيار محکمي براي تحقق اهداف بانکداري باز و ارائه خدمات به مشتريان در هر زمان و مکان برداشته است.

  دکتر علي صالح آبادي با بيان اينکه همواره تنوع و تعدد فعاليت هاي صندوق هاي سرمايه گذاري و نيز مبالغ بالاي سرمايه گذاري در آنها از ديد سازمان بورس و اوراق بهادار حائز اهميت بوده است، ادامه داد: مديريت ريسک عملياتي و انجام مکانيزه عمليات بانکي اين صندوق ها مي تواند اين مهم را رقم زند.

  وي اظهار داشت: بانک توسعه صادرات با تحليل اين موضوع و نيز در دستور کار قرار دادن سرويس هاي بانکداري باز در اين خصوص، اين امر را از اولويت هاي خود قرارد داده و با تعامل با "تامين سرمايه تمدن" فرايند بانکي واريز سود سهامداران و پرداخت وجه ابطال و ساير اقلام مربوط به صندوق را مکانيزه نموده است.

  وي ابراز اميدواري کرد که اين خدمات بزودي در اختيار تمامي صندوق هاي سرمايه گذاري قرار گرفته و اتصال بازار پول و سرمايه از طريق زيرساخت هاي عملياتي و فن آوري اين بانک با سهولت بهتري انجام گيرد.

  به گفته صالح آبادي، از آنجا که عمليات صندوق ها شامل صدور و پرداخت اضافه ، صدور پرداخت وجه ابطال، مبادله با کارگزاران، واريز سود در صندوق ها و ... بر بستر بانکداري باز کاملا مکانيزه مي گردد اين مهم را بايد به جز افزايش سرعت براي مدير صندوق دربردارنده کنترل بيشتر، عدم دخل و تصرف در حساب ها، پايش بهتر عمليات و نهايتا خدمات رساني بهتر به سرمايه گذاران دانست.

  وي ارائه خدمات به کارگزاران بورس در قالب بانکداري باز را از ديگر خدمات اين حوزه مطرح نمودکه به زودي دستاوردهاي آن اطلاع رساني خواهد شد.

  گفتني است پلتفرم بانکداري باز شاهين، به منظور بهره گيري بانک ها و موسسات اعتباري از مزاياي بانکداري باز توسط شرکت خدمات انفورماتيک ارائه شده است.

  1399/10/24