تبديل واحد پول ملي از ريال به تومان و حذف چهار صفر

   

  با حذف چهار صفر از پول ملي، «ريال» به «تومان» تغيير مي‌کند و بر اساس لايحه اصلاح ماده يک قانون پولي و بانکي کشور هرتومان معادل ۱۰?۰۰۰ريال و اَضعاف آن «قران» خواهد بود و هر تومان معادل ۱۰۰ قران آن شود.

  به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، دکتر همتي رييس کل بانک مرکزي، صبح امروز در صحن علني مجلس در خصوص حذف چهار صفر از پول ملي، گفت: با توجه به تورم مزمن پنج دهه? گذشته کارايي ريال و دينار عملا ازبين رفته و در جامعه عرف اصلي تومان است و افراد جامعه در مبادلات خود از اين واحد استفاده مي‌کنند و حتي به جاي ۵۰هزار تومان از لفظ ۵۰تومان استفاده مي‌کنند .

  وي در خصوص ميزان هزينه ناشي از تغيير اسکناس‌ها گفت: ما ۸ ميليارد اسکناس در گردش داريم که ۵ ميليارد از آن کمتر از ۲ هزار تومان است و با اين تغيير سکه هاي يک و دو توماني را به جريان مي‌اندازيم؛ در حال حاضر سالانه يک ميليارد اسکناس امحا مي‌کنيم که هزينه ساليانه آن ۴۰۰ ميليارد تومان است.

  دکتر همتي با تاکيد بر اينکه حفظ حيثيت ظاهري پول ملي بسيار مهم است، عنوان کرد: در حال حاضر پول ملي با دلار و يورو بسيار اختلاف دارد و رابطه پول ملي با دلار 0.000006 است که رابطه بسيار ضعيفي در دنيا محسوب مي‌شود.

  وي با اشاره به اينکه حذف صفرها از پول ملي به احياي مسکوکات کمک مي‌کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سرانه اسکناس ۱۰۲ است و اين سرانه درباره مسکوکات به ۲۶ مي رسد؛ در حاليکه در کشورهاي ديگر سرانه مسکوکات حتي سه رقمي است.

  رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه اين طرح اثري بر تورم ندارد و تورم در اين مقوله، علت است نه معلول، تصريح کرد: يک سال است در کميسيون اقتصادي درباره اين موضوع بحث و بررسي مي‌شود و از آنجايي که تسهيل مبادلات بازرگاني از وظايف اصلي بانک مرکزي است بنابراين يکي از ملزومات اين تسهيل‌گري نظام پرداخت و يکي از مهمترين آن نيز اسکناس ومسکوک است .

  دکتر همتي همچنين اظهار داشت: تعويض اسکناس ها امري تدريجي خواهد بود و هر دو واحد پول به موازات هم در جامعه استفاده مي شوند تا بهتر مورد پذيرش مردم قرار گيرد .

  رئيس شوراي پول و اعتبار همچنين در خصوص زمان مورد نياز براي ايجاد اين تحول، گفت: از 2 تا 5 سال بسته به شرايط آماده سازي آن طول مي کشد و تلاش ما اين است که در اسرع وقت صورت گيرد و کارهاي کارشناسي و سرعت، لطمه اي به اجراي مطلوب آن نزند.

  1399/02/18