دکترکميجاني، سرپرست پژوهشکده پولي و بانکي شد

     

    به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، دکتر عبدالناصر همتي‌ طي حکمي، دکتر اکبر کميجاني‌ قائم‌مقام بانک مرکزي را با حفظ سمت فعلي به عنوان سرپرست پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي منصوب کرد.

    1398/11/13