راه اندازي مركز نوآوري شرکت خدمات انفورماتيک

   

  شرکت خدمات انفورماتيک با هدف استفاده از ظرفيت هاي نوآورانه خارج از شرکت، توسعه کسب‌وکار و ايجاد زمينه هايي براي عرضه و گسترش خدمات و محصولات جديد از طريق حمايت از صاحبان ايده و استارتاپ‌ها، مرکز نوآوري انفورماتيک، راه اندازي مي کند.

  در مراسم انعقاد قرارداد ايجاد "مرکز نوآوري انفورماتيک" که با مشارکت شرکت خدمات انفورماتيک و شرکت هم آوا عملياتي خواهد شد، مهندس سيد ابوطالب نجفي مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک با اشاره به تاثير دو مقوله فناوري و فين تک ها بر رشد و توسعه صنعت بانکي اظهار داشت: اين دو مقوله پيش برنده، صنعت بانکي را با تحولات شگرفي مواجه مي کنند. از اين رو در شرکت خدمات انفورماتيک نيز نحوه تعامل با استارتاپ ها به عنوان يک اصل مهم مورد توجه قرار دارد و فعاليت هاي بسياري براي حمايت و بهره گيري از ظرفيت هاي اين بخش صورت گرفته است.

  وي تاکيد کرد : در ادامه سياست هاي حمايتي شرکت استفاده از تجارب شرکت هايي که مي توانند زمينه هاي بهتري را در قالب مراکز شتابدهي براي شرکت هاي نوپا و جوانان علاقه مند در مسير اشتغالزايي فراهم آورند، مد نظر قرار گرفت.

  مهندس نجفي افزود: شرکت خدمات انفورماتيک با همكاري شرکت هم آوا درپي رسيدن به سازوکاري نظام مند در برنامه حمايتي خود از فين تک ها و جوانان صاحب انديشه حوزه صنعت بانکي است و اظهار اميدواري کرد در آينده نزديک، ثمرات اين همکاري در صنعت بانکي نمود يابد.

  گفتني است مأموريت اين مرکز که قرارداد راه اندازي آن در اختتاميه اينوتکس 2019 به امضا رسيد؛ ايجاد فضاي مناسب براي خلق ارزش و تجاري‌سازي ايده‌ها، طرح‌هاي فناورانه و نوآورانه و همچنين توسعه کسب‌وکارهاي دانش‌بنيان در حوزه صنعت مالي است. علاوه بر اين حمايت از فرهنگ کارآفريني و کسب‌وکارهاي نوپا به منظور گسترش اکوسيستم حوزه مالي در کشور، از اهداف اصلي اين مرکز عنوان شده است.

  فعاليت‌هاي اين مرکز شامل: شناسايي، ارزيابي، انتخاب، توانمندسازي ايده‌هاي نو و استارتاپ‌ها و در نهايت توسعه و رشد تيم‌هاي منتخب در قالب تأمين سرمايه و توسعه بازار خواهد بود.

  به منظور شناسايي تيم‌هاي استارتاپي مناسب، رويدادهاي متنوعي با موضوع فناوري‌هاي مالي، برگزار خواهد شد؛ رويدادهايي که طي آن تيم‌ها علاوه بر دريافت آموزش‌هاي لازم با شاخص‌هاي مختلف ارزيابي تيم و ايده براي ورود به دوره شتابدهي مورد بررسي قرارگرفته و در پايان هر رويداد، تيم‌ها در صورت احراز شرايط به دوره‌هاي شتابدهي وارد خواهند شد.

  بر اساس اين خبر تيم‌هاي منتخب پس از ورود به دوره‌ شتابدهي ضمن بهره‌مندي از حضور در فضاي کار اشتراکي قادر خواهند بود با استفاده از خدمات مربيگري و مشاوره، ضمن توسعه محصول اوليه (MVP) و تحليل کسب‌وکار و آناليز بازار هدف خود، براي ورود به دوره رشد آماده ‌شوند. نکته حائز اهميت اين است که عملکرد مطلوب در دوره شتابدهي مجوز ورود تيم ها به دوره رشد خواهد بود. در دوره رشد تيم‌ها، کسب‌وکار خود را توسعه مي‌دهند تا به درآمدزايي مناسب رسيده و آمادگي لازم را براي جذب سرمايه به دست‌آورند. ورود اين تيم شرکتها به بازار فناوري مالي، موجب تنوع و تکثر در محصولات و خدمات نوين مالي و بانکي هم جهت با نيازهاي انباشته و تقويت فضاي رقابت در اين بازار خواهد شد.

  شايان ذکر است؛ اين مرکز در کارخانه نوآوري آزادي شرکت هم‌آوا راه اندازي خواهد شد.

  1398/03/26