شتاب گرفتن فروش ارز صادرکنندگان خصوصي در سامانه نيما

    روابط عمومي بانک مرکزي اعلام کرد: علاوه بر عرضه نزديک به ۱۰ميليارد دلار از سوي بانک مرکزي، پتروشيمي ها، فولادي ها و شرکت ملي گاز در سامانه نيما، صادرکنندگان غيرنفتي بخش خصوصي فروش ارز ناشي از صادرات خود را در نيما افزايش داده اند. بنابه اعلام بانک مرکزي اين مبلغ از ۱۶مرداد تا به امروز از يک ميليارد يورو فراتر رفت.

    روابط عمومي بانک مرکزي اعلام کرده است اين مبلغ علاوه بر عرضه صادرکنندگان در صرافي ها و اختصاص ارز به واردات خودشان مي باشد.

    1397/11/30