شناسايي و انسداد پايانه‌هاي غيرمجاز در کارت‌خوان‌ها

  بيش از هزار پايانه مرتبط با دستگاه‌هاي کارت‌خوان متخلف که داراي تراکنش غيرمجاز و مشکوک تشخيص داده‌شده‌اند توسط شاپرک مسدود شده است.

  به گزارش روابط عمومي شاپرک، پس از موفقيت‌هاي چشم‌گيري که شبکه پرداخت الکترونيک کشور در شناسايي و انسداد درگاه‌هاي پرداخت الکترونيک غيرمجاز و متخلف به دست آورد، همان‌گونه که اعلام‌شده بود اعمال نظارت دقيق‌تر و شديدتر بر رفتار پذيرندگان دستگاه‌هاي کارت‌خوان نيز در دستور کار شاپرک و شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک قرارگرفته است.

  نخستين سري از گزارش‌هاي دوره‌اي از اعمال اين نظارت‌ها نشاني‌دهي مجموع پايانه‌هاي داراي تراکنش غيرقانوني بر روي دستگاه‌هاي کارت‌خوان که تا پايان دي‌ماه سال جاري توسط واحد نظارت بر شبکه در شاپرک مسدود شده به 1009 پايانه رسيده است.

  علاوه بر اين 146 پايانه فعال با ابزار موبايلي و 5768 پايانه تعريف‌شده براي درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي نيز مسدود شده که به‌اين‌ترتيب تعداد کل پايانه‌هاي مسدود شده از ابتداي سال 96 تا پايان دي‌ماه سال جاري به 6923 پايانه رسيده است.

  از ميان پايانه‌هاي مسدود شده در ابزار پذيرش موبايلي، حدود 100 پايانه يعني تقريباً 70 درصد متعلق به يک شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و در پايانه‌هاي متصل به درگاه‌هاي اينترنتي نيز حدود 300 پايانه يعني تقريباً 30 درصد مرتبط با يک شرکت پرداختي بوده است.

  از اين تعداد پايانه مسدود شده در ابزار پذيرش اينترنتي دو شرکت پرداختي هر يک پايانه‌هاي مسدود شده‌اي نزديک به هزار پايانه و دو شرکت ديگر نيز هر يک حدود 900 پايانه داشته‌اند. به‌اين‌ترتيب حدود 4000 هزار پايانه متعلق به 4 شرکت پرداختي بوده است.

  بر اساس اين گزارش، مجموعاً 1273 کد ملي و شناسه ملي متعلق به پذيرندگان حقيقي و حقوقي داراي تراکنش غيرمجاز توسط شرکت شاپرک در سامانه جامع پذيرندگان مسدود شده و اين افراد بنا به نوع تخلف تا دوره‌هاي مشخصي امکان دريافت خدمات پرداخت الکترونيک در قالب پذيرندگي را نخواهند داشت.

  گفتني است بر اساس نتايج اين پايش، تذکرات لازم براي افزايش نظارت و دقت اين شرکت‌ها بر پذيرندگان مرتبط با آن از سوي شاپرک داده‌شده است

  1397/11/06