تأييد رييس‌کل بانک‌مرکزي بر دستاوردهاي پرداخت الکترونيک

  رييس‌کل بانک‌مرکزي در تازه‌ترين اظهارنظر خود درباره ميل به نقدينه‌خواهي جامعه بر تأثير خدمات پرداخت الکترونيک بر کاهش نياز مردم به پول نقد مهر تأييد زد.

  به گزارش روابط‌عمومي شاپرک، دکتر ولي‌اله سيف در بخشي از گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني دولت گفت: رشد بانکداري و پرداخت الکترونيک، اتوماتيک وار موجب کاهش نقدينه خواهي هموطنان مي شود.

  وي افزود: با جهت‌گيري مناسب نظام بانکي کشور در گسترش نظام پرداخت الکترونيک از يک سو و همچنين با تداوم توسعه کيفي ابزارها، سامانه‌ها و زيرساخت‌هاي پرداخت الکترونيکي، سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدينگي با روندي کاهشي مواجه شده و به ۲.۵ درصد در پايان بهمن سال ۱۳۹۶ رسيده است.

  رييس‌کل بانک‌مرکزي ادامه‌داد: با کاهش ميل نقدينه‌خواهي و به تبع آن با افزايش منابع در دسترس بانک‌ها براي اعطاي وام، ضريب فزاينده نقدينگي با افزايش مواجه شده و در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ به رقم بي سابقه ۷.۳۰۴ رسيده است.

  دکتر سيف تأکيد کرد: گسترش بانکداري و خدمات پرداخت الکترونيک تاثيرات مهمي نيز در زمينه ارتقاي محيط زيست، کاهش ترافيک و آلودگي هوا به همراه داشته است

  1396/12/28