شركت خدمات انفورماتيك، برگزيده هفتمين جشنواره فاوا

   

  شركت خدمات انفورماتيك در هفتمين جشنواره ملي فاوا كه با حضور مهندس جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار شد، بعنوان اپراتور برتر SAP (ارائه خدمات عمومي انتقال داده‌ها از طريق ارتباطات ماهواره‌اي) تقديرنامه يک ستاره دريافت كرد.

  به گزارش روابط عمومي شرکت خدمات انفورماتيک جشنواره رتبه بندي، ارزيابي و انتخاب اپراتور برتر در حوزه مخابرات ماهواره اي با هدف تحقق اهداف تعالي سازماني و تامين حقوق مشتريان و ذينفعان به صورت ساليانه و با نظارت و اجراي سازمان تنظيم مقررات راديويي برگزار مي گردد. جايزه تعالي رگولاتوري برگرفته از الگوهاي تعالي سازماني است و محورهاي آن شامل ارزيابي فرايندهاي تمامي ارکان سازمان مي باشد.

  پس از کسب پروانه "انتقال داده ها از طريق ارتباطات ماهواره اي"(SAP)، همکاران شرکت در واحدهاي مختلف با نگاه به الزامات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و در راستاي تعالي سازماني اقدام به تدوين و اصلاح برخي از روال ها و فرآيندهاي سازمان نمودند.
  در همين راستا، اظهارنامه سال 1396 مطابق دو دوره گذشته با حسن همکاري، هماهنگي و دقت نظر مديران محترم و همکاران گرامي در گروه هاي مختلف شرکت خدمات انفورماتيک تکميل و اظهار شد.

  در روز ارزيابي توانمندي هاي فني شرکت در حوزه هاي مختلف، با تشريک مساعي همکاران همه واحدهاي شرکت به بازرسان و ارزيابان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه گرديد که حاصل آن، کسب رتبه دوم و اخذ تقديرنامه يک ستاره در بين اپراتورهاي مخابرات ماهواره اي کشور بود.

  شايان ذکر است، ارتباطات ماهواره اي از با سابقه ترين سرويس هاي ارائه شده به مشتريان شرکت به منظور حفظ ماندگاري بالا در شبکه بانکي کشور است که اميد مي رود در آينده نيز ارائه خدمات پويا و کارآمد در اين حوزه ادامه يابد.

  1396/12/26