تشريح نحوه عملکرد سامانه صياد و ويژگي‌هاي امنيتي آن

  ناصر حکيمي با تشريح مشخصات سامانه صياد (سامانه صدور يکپارچه الکترونيکي دسته چک) افزود: يکي از ويژگي هاي اصلي اين سامانه اين است که ابعاد چک هاي مختلف بانک هاي دولتي و خصوصي يکدست و استاندارد مي شود.

  معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي گفت: در حال حاضر، بانک ها چک ها را در رنگ ها و اندازه هاي مختلف صادر مي کنند که احراز اصالت اين نوع چک يک مشکل شده و از معضلات مردم اين است که ممکن است چک دريافتي آنها جعلي باشد.

  وي افزود: با اجراي سامانه صياد صدور چک در همه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز کشور به صورت يکدست و استاندارد خواهد شد و وجه تمايز آنها نام بانک و آرم بانک است که بر روي هر برگ چک جداگانه درج خواهد شد و ديگر تمايز رنگ، طرح و ابعاد نخواهند داشت.

  حکيمي تاکيد کرد: بنابراين چک را از هر بانکي که دريافت کنيد به راحتي مي توانيد تشخيص دهيد که اين چک آيا اصالت دارد؟ و مي توانيد ويژگي هاي امنيتي آن را چک کنيد و بنابراين مشکل جعل چک و موارد مشابه مرتفع شده است.

  معاون بانک مرکزي با بيان اينکه در حال حاضر چک ها به صورت غير متمرکز در شعب بانک ها صادر مي شود و در اختيار مشتريان قرار مي گيرد افزود: ممکن است در اين فرآيند خللي به وجود آيد و بر اثر مشکل يا سهل انگاري براي کسي که سوء سابقه دارد و يا سابقه چک برگشتي دارد و يا حساب او مسدود شده، دوباره دسته چک صادر شود.

  وي با تاکيد بر اينکه سامانه صياد يک سامانه متمرکز است بيان داشت: آمار، اطلاعات و عملکرد هر کسي که متقاضي دسته چک باشد از طريق يک سامانه متمرکز در صياد استعلام مي شود و در صورتي که اهليت لازم را براي گرفتن دسته چک داشته باشد فرآيند صدور دسته چک براي وي اتفاق مي افتد.

  حکيمي افزود: به خاطر اين تمرکز، تمام ايرادات، مشکلات يا سهل انگاري هايي که ممکن است در صدور چک اتفاق بيفتد در سامانه صياد امکانپذير نيست و مرتفع مي شود و دريافت کننده چک مطمئن است که چکي که دريافت کرده از نظر کنترلي و وضعيت عملکرد و اعتبار صادر کننده چک کنترل شده است.

  معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي گفت: ويژگي بسيار مهم ديگر سامانه صياد اين است که يک شماره منحصر به فرد بر روي هر برگ چک درج مي شود که دريافت کننده چک مي تواند اين رقم را به سامانه پيامکي بانک مرکزي ارسال کند و در همان لحظه مطلع شود صادر کننده چک سوء سابقه داشته يا نه و آيا حساب او مسدود شده يا نه و يا قبلا چک برگشتي داشته يا نه؟

  وي افزود: اگر مشکلي وجود داشته باشد همان لحظه گيرنده متوجه مي شود و مي تواند قبل از اينکه چک را دريافت کند معامله را قطعي نکند و اين اطمينان نسبي به افراد مي دهد که اولاً اصالت چک اطمينان بخش است و بعد وضعيت صاحب چک استعلام شده است.

  حکيمي با بيان اينکه قرار است سامانه صياد فردا در حاشيه جلسه شوراي پول و اعتبار رسما رونمايي و روند کار آن آغاز شود افزود: با صدور اين نوع چک ها به محض آنکه اولين چک برگشت بخورد چون امکان استعلام فراهم است، همه مطلع مي شوند که اين چک ها اعتبار ندارد و به اصطلاح پاس نخواهد شد و بنابراين از گرفتن چک هاي کساني که بدحساب هستند اجتناب مي کنند و اين مي تواند بسياري از پرونده هاي قضايي مرتبط را کاهش دهد.

  وي گفت: با توجه به اينکه مقدار زيادي از چک هاي قديمي هنوز در بازار و دست اشخاص است فرايند جايگزيني سامانه صياد با چک هاي قديمي چند ماهي به طول مي انجامد و چک هاي صيادي از فردا به تدريج جايگزين چک هاي قديمي مي شود.

  معاون بانک مرکزي تصريح کرد: چک هاي قديمي تا ارديبهشت سال آينده در داخل بانک ها پردازش و پذيرش مي شود، ولي بعد از آن ديگر چک غيرصيادي در شبکه بانکي نخواهيم پذيرفت.

  1396/06/27