ناصر حکيمي، معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي شد

    رييس کل بانک مرکزي، طي حکمي ناصر حکيمي را به سمت معاون فناوري هاي نوين اين بانک منصوب کرد.

    به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، ناصر حکيمي که سابقه حضور در بخش فناوري هاي نوين بانک مرکزي دارد چندي پيش از سوي ولي اله سيف به عنوان سرپرست اين بخش منصوب شده بود.

    در متن حکم صادر شده آمده است: «اميد است با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربيات ارزنده خود در انجام وظايف محوله و پيشبرد اهداف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موفق باشيد».

    حکيمي همچنين مديريت اداره نظام هاي پرداخت و مديريت کل فناوري اطلاعات بانک مرکزي را در کارنامه خود دارد.

    1396/06/19