تبادل 124 ميليون چک در «چکاوک»

  چکاوک (سامانه مديريت چک) سامانه اي براي پذيرش و پردازش الکترونيکي چک هاي کاغذي بين بانکي و انجام تراکنش هاي مبتني بر آنها به صورت کاملا الکترونيکي است که بجاي برگه چک، تصوير پشت و روي آن براي پردازش نهايي محتوا به بانک مربوطه ارسال شده و نتيجه پردازش، به صورت الکترونيکي به شعبه پذيرنده چک بازگردانده مي شود.

  اين سامانه که از سال 1394 راه اندازي شده، امکان نظارت موثر بانک مرکزي، رهگيري لحظه اي وضعيت چک هاي اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتريان، ابلاغ سريع چک هاي برگشتي، تسريع در فرايند تسويه چک و شفاف سازي و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک هاي اشخاص را با امنيت کامل به ارمغان آورده است.

  بنابر گزارش شرکت خدمات انفورماتيک، در سال 1395 بيش از 124 ميليون چک در سامانه چکاوک تبادل شده که نسبت به سال پيش از آن 4 درصد رشد نشان مي دهد.

  از اين آمار، بيش از 107 ميليون چک وصول شده که نسبت به سال 94 تعداد چک هاي وصولي 3.3 درصد افزايش نشان مي دهد.
  بنابراين گزارش، مبلغ چک هاي وصولي تبادل شده در سامانه چکاوک 16 هزار و 898 تريليون ريال بوده که که نسبت به سال 94 حدود 13 درصد رشد نشان مي دهد.

  بيشترين تعداد چک هاي تبادل شده در سال 95 در روز اول آبان ماه صورت گرفته که در اين روز يک ميليون و 596 هزار فقره چک تبادل شده است. اين در حالي است که در سال 94 روز اول اسفندماه با يک ميليون و 404 هزار فقره چک، رکورددار بود.
  آمارها نشان مي دهد بطور ميانگين در سال گذشته روزانه حدود 429 هزار فقره چک در سامانه چکاوک تبادل شده که نسبت به ميانگين سال 94 بيش از 4 درصد رشد نشان مي دهد.

  بانک ملي با بيش از 20 ميليون چک، سهم 16 درصدي از تعداد کل چکهاي تبادل شده در سامانه چکاوک را به خود اختصاص داده است. بانک ملت با 16 ميليون چک، بانک صادرات با 15 ميليون و بانک سپه با 13 ميليون چک، بيشترين سهم را در تعداد چک هاي تبادل شده در سامانه چکاوک داشته اند.

  گفتني است سامانه چکاوک توسط شرکت خدمات انفورماتيک ايجاد شده و توسعه يافته است و به روز رساني آن همچنان ادامه دارد. در مراحل بعدي اين سامانه، دسته چک هاي بانکها بصورت يکپارچه و با امنيت بالاتر عرضه خواهد شد و تمام مبادلات چک در اين سامانه متمرکز خواهد گرديد.

  چکاوک توانسته تسويه بين بانکي را که پيش از اين در 221 اتاق پاياپاي در سراسر کشور صورت مي گرفت و هزينه هاي فراواني را به شبکه بانکي تحميل مي کرد، به صورت کاملا مکانيزه انجام دهد و به اين ترتيب، نياز به نيروي انساني، سفرهاي زائد درون شهري براي نقل و انتقال چک و در نتيجه آثار مخرب زيست محيطي و مفقودي يا سرقت چک ها را از ميان برداشته و با ايجاد يک بستر امن ارتباطي، زمينه اعتبار و اعتماد به چک را فراهم آورده است.

  سرعت در نقل و انتقال وجوه از طريق چک، بهبود پايش و نظارت کارآمد بانک مرکزي، کاهش اضافه برداشت بانکها، افزايش تعداد چکهاي وصولي و کاهش چکهاي برگشتي، از ديگر دستاوردهاي سامانه چکاوک بوده است.

  1396/04/12