رشد 18 درصدي تراکنشهاي شتاب در سال 95

  دور نيست سالهايي که صف هاي طولاني براي انجام امور روزمره مالي زمان زيادي را از وقت مردم به خود اختصاص مي داد. روزهايي که تصور هرگونه انجام امور مالي در حاليکه در خانه به استراحت مشغول هستي، به يک رويا مي ماند.

  روزهايي که وقتي سخن از الکترونيکي شدن خدمات بانکي به ميان مي آمد، بسياري از مردم يا نگران حجم عظيم تغييرات بودند يا نگران آينده شغلي خود و عده اي هم شايد نگران هرچه شفافتر شدن امور مالي؛ اين همه از يک سو و تحريم ها از سوي ديگر، در شرايط دشوار اقتصادي و سياسي، تنها راه باقيمانده همانا تکيه بر توان داخلي بود و امروز مي توان با افتخار گفت، با همت و پايمردي برنامه ريزان و متخصصان داخلي موانع يکي پس از ديگري پشت سر گذاشته شده است؛ تا جايي که دانش حاصل شده در اين سالها، اکنون مي تواند بازاري مناسب را فراتر از مرزها به روي اين صنعت باز کند و علاوه بر فرصت هاي شغلي پيش رو، بار ديگر توانمندي فرزندان اين مرزو بوم را در سطوح بين المللي به رخ بکشد.

  شايد بتوان گفت "شتاب" نخستين دستاوردي بود که نويد يکپارچه شدن خدمات بانکي را به مشتريان بانک ها داد. سامانه اي که بستري بارور براي عرضه خدمات متنوع بانکي به شمار مي رود و اينک که 15 سال از تولد آن مي گذرد، با عبور از فراز و نشيب هاي بسيار در يک سامانه کاملا ايراني، شاهد انجام حجم عظيمي از تبادلات مالي هستيم .

  شتاب را که متولد هشتم مرداد 1381 است، به عنوان شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي مي شناسند. اين سامانه در ابتدا با هدف يکپارچه سازي و به هم پيوستن سامانه هاي کارت تمام بانک ها ايجاد شد و زمان زيادي از روزي که مردم حيرت زده شاهد اين بودند که مي توانند از يک دستگاه خودپرداز عمليات واريز را انجام دهند، نگذشت تا هنگامي که بدون ايستادن در صف طولاني بانک ها، موفق به انجام تبادلات مالي خود شدند؛ فاصله ها رفته رفته کمتر شد و حالا مي شد از يک بانک به بانک ديگر و حتي به بانک سومي هم پول انتقال داد.

  اکنون با استفاده از شتاب، در حالي که گوشي در دست داريد مي توانيد در تاکسي يا خانه، هنگام تماشاي فيلم دلخواهتان، با نصب اپليکيشن بانک، هر گونه انتقال وجه ضروري خود را انجام دهيد بي آنکه لازم باشد در صف بايستيد يا براي يک انتقال وجه، در فشرده تر شدن ترافيک خيابان ها سهيم شويد.

  آمارها عظمت کار و اطمينان مردم را به اين سامانه بيش از پيش نشان مي دهد. سال 95 در حالي 21 ميليارد و 197 ميليون تراکنش در سامانه شتاب به ثبت رسيد که مردم بدون دغدغه 38 هزار تريليون سرمايه خود را با اطمينان خاطر در اين سامانه جابجا کردند.

  اين موضوع زماني بيشتر نمود مي يابد که بدانيم افزايش سريع تراکنش ها مانع از سرعت روند توسعه خدمات و ظرفيت سازي نشده و شاهد پايداري 99/97 درصدي در سامانه اي هستيم که گفته مي شود در زمره معدود سامانه هاي بانکي با چنين ظرفيتي در جهان است.

  تصور کنيد تنها در يک روز پرترافيک شبکه بانکي (28 اسفند ماه گذشته) نزديک به 120 ميليون تراکنش در شتاب به ثبت رسيده است؛ در شرايطي که شرکت خدمات انفورماتيک، مجري اين سامانه ملي، متعهد به سرويس دهي مطلوب در حوزه خدمات رقابتي خود نيز بود. اين شرکت به طور ميانگين، در سال 95 روزانه 58 ميليون تراکنش را در سامانه شتاب مديريت کرده که در مقايسه با ميانگين سال پيش از آن 30 درصد رشد را نشان مي دهد.

  ارائه اين حجم از خدمات در شرايطي که چرخه شتاب صرفا محدود به سامانه شتاب نبوده و نيازمند به روز بودن و همگامي شبکه بانکي کشور نيز مي باشد، شايد به سادگي به زبان آيد اما کافي است براي درک اهميت اقدامات صورت گرفته، لحظه اي قطعي کامل شبکه را متصور شويم و فراموش نکنيم با قطع شتاب هيچ يک از بانک ها قادر به انجام تبادلات بين بانکي خود نخواهند بود. در ادامه به زبان آمار بيشتر با شتاب و آنچه در اين سامانه طي سال گذشته رخ داده آشنا شويم:

  سال گذشته بانک ملي با بيش از 4 ميليارد تراکنش، با سهم 19 درصدي از تراکنش هاي شتاب، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بانک ملت با 2.9 ميليارد، بانک صادرات 2.6 ميليارد، بانک هاي سپه، کشاورزي و تجارت با بيش از 1.4 ميليارد و بانک رفاه با 1.1 ميليارد تراکنش، به ترتيب، بيشترين سهم را در تعداد تراکنشهاي شتاب داشته اند.

  به اين ترتيب مي توان اذعان کرد از مجموع 36 بانک و موسسه اعتباري متصل به شتاب، سه بانک (ملي، ملت و صادرات) 45 درصد تعداد کل تراکنش ها و نيز 46 درصد از کل مبالغ تراکنش هاي اين سامانه را به خود اختصاص داده اند.

  تراکنش هاي شتاب از طريق پايانه هاي فروش، دستگاه هاي خودپرداز، تلفن بانک، و... صورت مي گيرد. در خصوص پايانه هاي تراکنش شتاب بايد گفت در سال گذشته بيش از 57 درصد تراکنش ها در پايانه هاي فروش (POS) صورت گرفته است. 27 درصد تراکنش ها سهم خودپردازها (ATM)، 7درصد تلفن همراه، 5 درصد اينترنت و بقيه سهم کيوسک، تلفن ثابت و پايانه شعبه بوده است.

  آمارها نشان مي دهد، حدود نيمي از تراکنش هاي شتاب در سال 95 بابت خريد و بقيه بابت پرداخت قبوض، درخواست انتقال، برداشت، درخواست مانده موجودي و... بوده است.

  نکته مهم در اين بخش، کاهش 7 درصدي درخواست مانده موجودي و 6 درصدي پرداخت قبض در سامانه شتاب در سال گذشته است.

  آمارهاي فوق تنها گوشه اي از اقداماتي را که براي پاسخگويي به نياز روزافزون مردم و شبکه بانکي کشور در شرکت خدمات انفورماتيک انجام گرفته و يا در دست انجام است به نمايش مي گذارد؛ فعاليت هايي که سهولت و امنيت را براي شهروندان کشورمان به ارمغان آورده است. اين اميدواري وجود دارد که به زودي و با پيوستن شبکه شتاب به شبکه هاي بين المللي، شهروندان خارجي و هموطناني که براي مسافرت به خارج از کشور مي روند نيز از مزيت هاي بيشمار اين سامانه ملي بهره مند شوند.

  1396/03/31