شرکت خدمات انفورماتيک پيشرو شد

     

    شرکت خدمات انفورماتيک با 30 پله صعود، امسال در بين صد شرکت برتر ايراني بعنوان شرکت پيشرو با بيشترين بازده فروش معرفي شد و تنديس و لوح تقدير گرفت.

    در مراسم معرفي 100 شرکت برتر ايران که امروز در محل سالن همايش هاي سازمان صداوسيما برگزار شد، شرکت خدمات انفورماتيک در بين 10 شرکت "پيشرو" قرار گرفت و رتبه اين شرکت از 121 در سال گذشته به 91 در سال جاري ارتقا يافت.

    بنابر اعلام سازمان مديريت صنعتي، معيار اصلي انتخاب شرکت هاي "پيشرو"، تغيير رتبه فروش شرکتها طي چهارسال اخير است. لازم به ذکر است، تغيير مثبت رتبه فروش و حفظ جايگاه شرکت، مهمترين شرط انتخاب شرکتهاي "پيشرو" بوده است.

    1395/11/06