برگزاري مراسم قرعه کشي زمان انجام مميزي جامع

     

    به منظور تعيين زمان انجام مميزي جامع شاپرک از شرکت­هاي ارائه­ دهنده خدمات پرداخت(PSP) در زمينه تطابق با الزامات بانک مرکزي و شرکت شاپرک همانند روال سال گذشته، روز دوشنبه 29 آذرماه سال جاري، مراسم قرعه کشي با حضور مديران ارشد شرکت شاپرک و مديران عامل شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت در شرکت شاپرک برگزار شد

    به گزارش روابط عمومي شرکت شاپرک، در اين مراسم مقرر شد که مميزي از شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت طي ماه هاي دي و بهمن ماه سالجاري انجام پذيرد.

    1395/10/01