حذف ۳۵۰ هزار پايانه‌ کم تراکنش

    تازه‌ترين گزارش از عملکرد «سامانه جامع مديريت پذيرندگان شاپرک» نشان مي دهد که با آغاز به کار سامانه از ابتداي آبان ماه سالجاري و همزمان با اتصال تمامي شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP) به آن، حدود ۳۵۰ هزار پايانه کم تراکنش يا فاقد تراکنش از سوي اين شرکت‌ها به شاپرک معرفي شده که توسط شاپرک ابطال شده‌است.

    به گزارش روابط‌عمومي شاپرک، بررسي ها نشان مي دهد که با گذشت تنها دو ماه ازآغاز فعاليت سامانه جامع مديريت پذيرندگان شاپرک، رصد و حذف اين تعداد پايانه کم تراکنش بيانگر آثار مثبت سامانه مذکور براي شبکه پرداخت الکترونيک کشور بوده که در مدت کوتاهي پس از پيوستن تمام شرکت‌هاي پي‌اس‌پي به اين سامانه نشانه‌هاي اثرگذاري آن آشکار شده‌است.

    اين گزارش حاکيست، ابطال اين تعداد پايانه مي‌تواند به تخصيص بهينه پايانه‌ها و جلوگيري از اتلاف منابع کمک کند و در صورت تداوم پالايش از سوي پي‌اس‌پي ها مي تواند به صرفه‌جويي ارزي چشمگيري بينجامد

    1395/09/28