دريافت متوسط 50 طرح و ايده نو در ماه

  دو سال بعد از شکل گيري کميته توسعه کسب و کار شرکت خدمات انفورماتيک، به طور متوسط در هر ماه 50 ايده به اين کميته ارائه شده و مورد بررسي قرار مي گيرد و نتيجه اين بررسي ها در گزارش هايي سه ماهه به مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک ارائه مي شود.

  مهندس "عليرضا عزيزخاني" مدير مشتريان و دبير کميته توسعه کسب و کار شرکت خدمات انفورماتيک ضمن بيان مطلب فوق، در خصوص نحوه شکل گيري کميته مذکور اظهار داشت: در جلسه اي که به منظور بررسي يکي از ايده ها با حضور مديران و معاونان تشکيل شده بود با توجه به کثرت ايده ها و طرح هايي که به صورت پراکنده و از کانال هاي مختلف به دست مديرعامل شرکت مي رسيد، مقرر شد اين کميته با هدف ساماندهي نحوه بررسي و تصميم گيري اين طرح ها، ايجاد شود.

  عزيزخاني افزود: در نهايت با دستور مهندس نجفي، مديرعامل شرکت، اين کميته مرداد سال 93 با عضويت خانم مهندس نوشين مومن واقفي مدير ريسک و امنيت اطلاعات، آقايان مهندس علي سيفي مدير سيستم هاي کارت، مهران افسري مدير سيستم هاي نوين بانکي، دکتر نادر قاسمي رييس گروه مهندسي کسب و کار و اينجانب کار خود را آغاز کرد.

  وي تصريح کرد: به دنبال تعيين اعضا، تدوين سريع آيين نامه در دستور کار قرار گرفت و بلافاصله تشکيل جلسات هفتگي آغاز شد؛ به اين ترتيب از مرداد سال 93 تا به امروز تقريباً به صورت کاملاً پيوسته، جلسات هفتگي روزهاي سه شنبه کميته، بدون وقفه تشکيل شده و بررسي ايده هاي ارائه شده ادامه يافت و در مواردي تعداد جلسات به هفته اي دو نوبت هم رسيده است.

  به گفته عزيزخاني، فاز اول فعاليت اين کميته در حوزه کارت و موبايل تعريف شد و کليد خورد؛ چرا که عمده ايده ها و طرح هاي ارائه شده به اين حوزه مرتبط بودند.در ادامه و با پيشرفت کار، کميته به صورت فراگير در کليه حوزه هاي کسب و کار شرکت وارد شد.

  عزيزخاني تعيين کانال هايي براي دريافت ايده را قدم بعدي در فعاليت کميته توصيف کرد و افزود: يکي از اين کانال ها پورتال پديده بود. اين پورتال حدود 6 ماه پيش از راه اندازي کميته طراحي شده بود و همکاران مي توانستند ايده هاي خود را ارائه کنند و براي هر کدام از اين ايده ها نقطه نظرات مثبت، منفي و يا تکميلي در قالب کامنت ها دريافت مي شد.

  دبير کميته توسعه کسب و کار شرکت خدمات انفورماتيک ادامه داد: ارائه کنندگان ايده به همکاران شرکت محدود نبودند و در مواردي به طور مثال مشتريان يا ساير اشخاص در خارج از شرکت هم طرح هاي جديد و قابل تاملي ارائه مي کردند که بايد مورد بررسي قرار مي گرفتند. بنابراين بايد تدبيري انديشيده مي شد تا اين طرح ها هم جمع آوري و بررسي شوند.

  او گفت: به هر حال بعد از مرداد 93 راه هاي متفاوتي براي دريافت، بررسي و اعلام نتايج ايده ها امتحان شد که از جمله آن ها مي توان به فرم هاي تهيه شده در چارگون و سپس ايجاد کارتابل اختصاصي کميته توسعه کسب و کار در پرتال پديده اشاره کرد.

  عزيزخاني همچنين در خصوص قابليت هاي پورتال پديده بيان داشت: در ابتدا به منظور رعايت اصل امانتداري تصميم بر عدم انتشار ايده هاي ارائه شده در پورتال بود اما بعد تصميم گرفته شد اين ايده ها بعد از ثبت با تاريخ، قابليت بازديد از سوي ديگر همکاران را نيز داشته باشند تا هم ايده هاي تکراري به ثبت نرسد و هم راه براي ارائه طرح هاي تکميلي، باز بماند. در نتيجه ايده هايي که ايده هاي قبل را تکميل مي کنند يا بهتر از مورد قبلي به نظر مي رسند، مورد پذيرش قرار مي گيرد.

  او يکي از اولويت هاي شرکت براي دريافت ايده را قرار گرفتن آن در چارچوب کسب و کار شرکت توصيف کرد و يادآور شد: با رعايت اين اصل، بسياري از طرح ها طي دو سال گذشته دريافت شد و مورد بررسي قرار گرفت. البته در بعضي موارد، ايده اوليه چنگي به دل نمي زند اما در مرحله بعد با چکش کاري چند باره طرح، شاخ و برگ جديد به آن اضافه مي شود و از دل ايده خام اوليه، طرح پخته و جديدي به دست مي آيد.

  عزيزخاني در ادامه با اشاره به افزايش استقبال از فعاليت اين کميته تصريح کرد: در ماه هاي ابتدايي ايده هاي انگشت شماري به دست ما مي رسيد؛ اما بعد با توجه به فعاليت کميته و بازده آن و البته سياست هاي تشويقي شرکت، سيل طرح هاي همکاران سرازير شد؛ به اين ترتيب تعداد ايده هايي که ماهيانه حد اکثر به 20 مي رسيد، به طور متوسط به 50 مورد در ماه افزايش يافت. البته در دو ماه اخير به دليل تکراري بودن ايده ها و فيلتر شدن اوليه، اين تعداد به حدود 30 ايده در ماه کاهش يافته است.

  او افزود: در طي اين دو سال، بيشتر ايده ها در حوزه موبايل و بانکداري نوين ارائه شدند و در رتبه دوم نيز حوزه پرداخت و کارت قرار گرفت. به جز اين، گروهي از طرح ها نيز صرفاً کاربرد داخلي براي شرکت داشتند؛ به عبارت ديگر طرح هايي نيز براي بهبود فرآيندها و فعاليت هاي بخش هاي مختلف شرکت خدمات انفورماتيک به دست کميته مي رسيد که بعد از بررسي به معاونت هاي مرتبط ارجاع مي شد.
  عزيزخاني خاطرنشان کرد: با توجه به اين روند رو به بهبود، امروز و بعد از گذشت بيش از دو سال از آغاز فعاليت کميته توسعه کسب و کار، اعضاي کميته هر سه ماه جلساتي را با حضور مديرعامل برگزار مي کنند و ايده هاي جمع آوري شده مورد بررسي قرار مي گيرد .

  وي در ادامه با اشاره به قابليت اجرايي طرح هاي ارائه شده گفت: در برخي موارد مشاهده مي شود که ايده مطرح شده صرفاً به نقل قول خبري از راه اندازي سرويس در کشورها و شرکت هاي ديگر مي پردازد. در مواردي هم طرح اوليه خام است و قابليت اجرايي هم ندارد؛ با اين وجود موارد قابل اعتنايي در بطن طرح و ايده اوليه به چشم مي خورد که مي توان از آنها در محصولات ديگري استفاده کرد؛ در اين صورت البته ارائه کننده ايده تشويق مي شود و جايزه خود را هم دريافت مي کند؛ هرچند که پاداش نقدي رقم چندان بزرگي نيست.

  دبير کميته توسعه کسب و کار شرکت خدمات انفورماتيک تاکيد کرد: البته قرار نيست لزوما ايده ها تبديل به محصول شوند و به سبد خدمات شرکت راه پيدا کنند؛ به عبارت ديگر، مهم "باور کردن فرهنگ ايده پردازي" در شرکت است.

  او در ادامه، اولين نشست ايده پردازي که ماه مهر سال 93 در سالن همايش هاي بانک مرکزي برگزار شد را بطور خلاصه توصيف کرد و افزود: در آن دوره شايد برنامه ريزان اين حوزه خود نيز تصوير روشني در خصوص راهي که بايد طي شود در اختيار نداشتند؛ اما خوشبختانه امروز اين آگاهي حاصل شده و با بهبود شرايط، دومين نشست در سطح گسترده تر و در قالب همايش، اواخر آبان ماه سال جاري برگزار خواهد شد. در اين همايش از ايده پردازان فعال دعوت به عمل خواهد آمد.

  عزيزخاني همچنين با اشاره به حجم گسترده فعاليت هاي کميته توسعه کسب و کار و ضرورت پيگيري نحوه اجراي ايده هاي تاييد شده در بخش هاي مختلف، تصريح کرد: اعضاي اين کميته در زمره پر مشغله ترين مديران شرکت قراردارند و در نهايت مي توانند هفته اي چند ساعت از وقت خود را صرف بررسي ايده هاي جديد کنند که اين ميزان به هيچ عنوان، کافي نيست؛ از اين رو شايد با توجه به تجارب کسب شده، بايد بازنگري و بهبود ساختار در دستور کار کميته قرار گيرد. در اين صورت خواهيم توانست نتايج محسوس تري از جريان پوياي ايده پردازي را در شرکت شاهد باشيم.

  او گفت: اين جلسات با چالش ها و تقابل نظرات مثبت و منفي اعضا همراه مي شود و گاهي مديرعامل شرکت هم به صورت سرزده در آن ها حضور مي يابد و در فرآيند بررسي ايده ها شرکت مي کند .

  عزيزخاني نمونه سازي را از جمله قابليت هاي ايجاد شده از سوي کميته عنوان کرد و گفت: ايده هاي ارائه شده تنها يک فکر است که شايد نتوان از آن تصوير واقعي داشت؛ لذا در جايي که نمي توان تصميم درست گرفت که آيا قابليت اجرا دارد يا خير، ايده براي نمونه سازي به مديريت فناوري و مهندسي کسب و کار ارجاع مي شود. اين تجربه در مورد دو ايده مهم اجرا شد و اتفاقاً تجربه بسيار موفقي بود.

  وي ضمن اشاره به اين که از کانال هاي مهم دريافت ايده شخص مدير عامل شرکت و اعضاي کميته بوده اند، اظهار داشت: ايده ها را مي توان بطور کلي به سه دسته اصلي تقسيم کرد: ايده اي که منجر به توليد محصول يا خدمت جديد مي شود؛ ايده هاي که منجر به ارتقاي محصولات و سامانه هاي فعلي شرکت مي شوند و بيشتر شکل "قابليت" دارند و ايده هايي که منجر به ارتقا و بهينه سازي سيستم هاي داخلي و عملياتي شرکت مي گردند. عزيزخاني تاکيد کرد که غالب ايده هاي مطرح شده در "دسته دوم" قرار مي گيرند.

  دبير کميته توسعه کسب و کار شرکت خدمات انفورماتيک با اشاره به برگزاري رويداد "اين بانک" يک و دو تاکيد کرد: در "اين بانک1 " کميته تشکيل نشده بود و وجود خارجي نداشت اما در "اين بانک 2" کميته نقش مديريت در سايه را بر عهده داشت.

  عزيزخاني با اشاره به نتيجه و عايدي اين حضور و مديريت گفت: با پايان يافتن "اين بانک2" کار اصلي کميته آغاز شد. به اين ترتيب 11 طرح پذيرفته شد و 10 طرح مورد بررسي مجدد قرار گرفت. يعني بعد از مرحله اول که انتخاب برگزيدگان و تشويق طراحان بود، حالا نوبت به کميته رسيده بود تا ميزان قابليت طرح ها براي رسيدن به مرحله اجرا را بررسي و نتيجه را به مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک گزارش کند که اين گزارش ارائه شد.

  او افزود: از مجموع 10 طرح، کميته در نهايت 3 ايده را به معاونت نرم افزار ارائه کرد؛ چون به شکل قابليت در سامانه هاي شرکت قابل پياده سازي بودند. به جز اين، 5 طرح به شرکت فراديس گستر کيش و 3 طرح به فراديس گستر البرز ارجاع شد. در شرکت فراديس گسترکيش از مجموع 5 طرح، 3 طرح پذيرفته شد و در نهايت 2 طرح تا مرحله سرمايه گذاري نيز پيش رفت.

  وي در خاتمه تاکيد کرد مديريت شرکت به خوبي جايگاه نوآوري را در حرکت پيشگامانه شرکت درک کرده است؛ به گونه اي که حاکميت نگاه نوآورانه در تعريف پروژه هاي شرکت يک انتخاب نيست بلکه يک ضرورت و الزام به شمار مي رود.

  1395/08/04