شركت مديريت امن الكترونيكي كاشف در تاريخ 92/12/18 به شماره ثبت 451232 به شناسه ملي 14003937668 ثبت و امضاء ذيل دفاتر گرديده كه خلاصه آن به شرح زير مي باشد:

موضوع شركت:

 • تدوين الزامات استانداردها و راهبردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات در حوزه نظام بانكي
 • ارزيابي و اظهار نظر در خصوص روال‌هاي مرتبط به امنيت فناوري اطلاعات و ارتباطات نظام بانكي
 • تحقيق و توسعه و راهبري زيرساخت‌هاي امنيت اطلاعات و ارتباطات در حوزه نظام بانكي
 • تحقيق و توسعه در زمينه امنيت اطلاعات و ارتباطات در حوزه نظام بانكي
 • اطلاع‌رساني و برگزاري كارگاه و همايش در زمينه امنيت اطلاعات و ارتباطات در حوزه نظام بانكي
 • مشاوره در زمينه اطلاعات و ارتباطات در حوزه نظام بانكي- هماهنگي و مديريت يكپارچه رخدادهاي امنيتي در سطح نظام بانكي در ساختار سلسله مراتبي با همكاري واحدهاي امنيت بانكها و ساير واحدهاي امنيت سامانه‌هاي ملي پرداخت
 • هماهنگي با ساير مراجع و نهادها در حوزه‌هاي مرتبط با مميزي‌هاي امنيت اطلاعات پيگيري رخدادهاي امنيت اطلاعات و جرم‌يابي به عنوان پنجره واحد نظام بانكي
 • اخذ و يا اعطاي نمايندگي محصولات و خدمات داخلي و خارجي مرتبط با امنيت فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • طراحي توليد واردات و صادرات هر گونه تجهيزات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مرتبط با امنيت فناوري اطلاعات و پشتيباني اين تجهيرات
 • تاسيس شركت در داخل و خارج از كشور و مشاركت در شركتهاي مرتبط (مستقيم و غيرمستقيم) با فعاليتهاي شركت
 • دريافت انواع تسهيلات در زمينه فعاليتهاي شركت
 • شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي مرتبط با موضوع فعاليتهاي شركت
 • شركت در كليه نمايشگاههاي داخلي و خارجي مرتبط با موضوع فعاليت شركت پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيصلاح.

براي اطلاعات بيشتر به سايت www.kashef.ir مراجعه فرماييد