فراديس البرز، کماکان رتبه يک حوزه فن آوري اطلاعات کشور

  فراديس البرز، کماکان رتبه يک حوزه فن آوري اطلاعات کشور 

   

   

  به گزارش روابط عمومي شرکت ملي به نقل از شرکت داده ورزي فراديس البرز: بر اساس نتايج اعلام شده توسط دبيرخانه شورايعالي انفورماتيک، در ارزيابي جديد انجام شده توسط آن شورا در تيرماه سال 1400، شرکت داده ورزي فراديس البرز، بر اساس معيارهاي مشخص شده در فرآيند ارزيابي، مجددا موفق به کسب رتبه يک در 13 رشته از فعاليت هاي اصلي خود در حوزه فن آوري اطلاعات گرديد.  


  بدون ترديد کسب اين رتبه حاصل تلاش بي وقفه کارکنان شرکت در راستاي اجراي دقيق و با کيفيت مسئوليت هاي خود و انجام کامل تعهدات شرکت در قبال مشتريان و جلب رضايت و اعتماد کامل مشتريان شرکت مي باشد.

  فعاليت هايي که مورد ارزيابي قرارگرفته و حائز رتبه يک براي شرکت شده اند بشرح زير مي باشد
  :

  خدمات پشتيباني

  1

  مشاوره و نظارت بر اجراي طرح‌هاي انفور ماتيک، فناوري اطلاعات و ارتباطات

  2

  شبکه داده‌ها‌ي رايانه اي و مخابراتي

  3

  ارائه و پشتيباني نرم‌افزارهاي پايه، سيستم و ابزارها

  4

  توليد و ارائه قطعات و ملزومات

  5

  توليد و ارائه رايانه‌هاي غير Main Frame

  6

  توليد و پشتيباني نرم‌افزارهاي سفارش مشتري

  7

  ارائه و پشتيباني بسته‌هاي نرم‌افزاري يا بسته هاي نرم افزاري حامل محتوا

  8

  آموزش و پژوهش

  9

  سيستم‌هاي اتوماسيون صنعتي

  10

  امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

  11

  سيستم‌هاي ويژه

  12

  توليد و ارائه دستگاه‌هاي جانبي

  13

  1400/05/23