مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت ملي انفورماتيک

  آگهي دعوت

   

  مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

   

  شركت ملي انفورماتيك (سهامي خاص) به شماره ثبت 916 كيش

   

  شناسه ملي 10861525594

  بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت ملي انفورماتيك (سهامي خاص) ‌دعوت مي شود در‌ جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت رأس ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1400/02/26 كه به نشاني تهران ‌بلوار ميرداماد - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - سالن مجتمع فرهنگي الزهرا (سلام ا.. عليها) تشكيل مي‌گردد، حضور به هم رسانند. ضمنا برگه ورود به جلسه مجمع براي كليه سهامداران محترم صادر گرديده و در صورت مراجعه به آنان تحويل خواهد شد.

   

  دستور جلسه:‌

   

  1-    استماع گزارش هيأت مديره براي عملكرد سال مالي منتهي به 1399/12/30

   

  2-    استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1399/12/30

   

  3-    اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1399/12/30

   

  4-    انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 1400/12/29

   

  5-    تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شركت

   

  6-    انتخاب اعضاي هيات مديره

   

  7-    ساير موارد كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.

   

  هيأت مديره شركت ملي انفورماتيك

   

  با توجه به شيوع ويروس کرونا و رعايت پروتکل هاي بهداشتي و پرهيز از ارائه گزارشات بصورت فيزيکي در روز مجمع، خواهشمند است سهامداران محترم از نسخه الکترونيکي آن بهره برداري نمايند

  1: گزارش فعاليت شرکت ملي انفورماتيک و گروه سال مالي منتهي به 30 اسفند 1399

  2: صورتهاي مالي تلفيقي سال مالي 1399

  1400/02/15