اعضاي جديد هيات مديره شرکت خدمات انفورماتيک

  در مراسمي با حضور جناب آقاي رحمت الله صادقيان مديرعامل و عضو هيات مديره شرکت ملي انفورماتيک، سه تن از اعضاي جديد هيات مديره شرکت خدمات انفورماتيک معرفي شده و از خدمات و زحمات اعضاي قبلي تقدير به عمل آمد.

  در اين مراسم که جناب آقاي نجفي مديرعامل، اعضاي هيات مديره شرکت خدمات انفورماتيک و جناب آقاي شاکري معاون اقتصادي و توسعه سرمايه هاي انساني نيز حضور داشتند، جناب آقايان سيد جعفر مرتضويان، سيد رضا ناصري نيک و بابک رضايي راد به عنوان اعضاي جديد هيات مديره شرکت خدمات انفورماتيک معرفي شدند.

  همچنين در اين مراسم با اهداي لوح تقدير، از تلاشها و زحمات بي شائبه آقايان دکتر ميرطاهري، دکتر وثوقي وحدت و دکتر خالقي مقدم قدرداني به عمل آمد.

  مديرعامل شرکت ملي انفورماتيک در اين لوح تقدير خطاب به اعضاي توديع شده اظهار نمود: اينجانب به نمايندگي از گروه ملي انفورماتيک از باب "من لم يشکرالمخلوق لم يشکرالخالق" مراتب سپاس و تقدير خود را از تلاشها و خدمات ارزنده در مدت ماموريت در شرکت خدمات انفورماتيک که برکات و ثمرات فراواني در ارتقاي جايگاه بانکداري الکترونيک و نظام پرداخت کشور داشته است، اعلام مي نمايم.

  گفتني است آقايان مهندس انتظاري (رييس هيات مديره) و مهندس صدوقي نيز کما في السابق در هيات مديره شرکت خدمات انفورماتيک حضور دارند.

  1399/06/21