گراميداشت روز مهندس

     

    نامگذاري ايام بهانه است براي به خاطر آوردن و قدرداني از انسان هايي كه هر كدام به نوعي در مسير اعتلاي بشريت گام بر مي دارند.

    امروز پنجم اسفند روز مهندس است و مجموعه گروه ملي انفورماتيك به عنوان يكي از بزرگترين مجموعه هاي فناوري اطلاعات در كشور بر خود ميبالد براي زنان و مردان توانمندي كه به همت آنها اين نام همچنان سربلند و سرافراز مي درخشد.

    ضمن گرامي داشت اين روز از تلاش يكايك همكاران و همراهي و همدلي شما عزيزان قدرداني مي نمايد.    1398/12/05