مجمع عمومي عادي سالانه شرکت شاپرک

    مجمع عمومي عادي سالانه شرکت شاپرک مربوط به سال مالي ۹۷-۹۸ عصر روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه برگزار شد.

    به گزارش روابط‌عمومي شاپرک، در جريان اين مجمع که با حضور اکثريت سهامداران برگزار شد، صورت‌هاي مالي و عملکرد شرکت شاپرک به تصويب رسيد.

    مهندس محسن قادري، مديرعامل شاپرک در اين جلسه ضمن تشريح اقدامات و گزارش پيشرفت پروژه‌هاي شرکت، برنامه‌هاي آتي اين شرکت را براي سهامداران معرفي کرد.

    دکتر رحمت‌الله صادقيان، مديرعامل شرکت انفورماتيک نيز که رياست اين مجمع را بر عهده داشت، ضمن تقدير از اقدامات انجام شده، بر عملياتي کردن برنامه‌هاي عنوان شده توسط مديرعامل شاپرک تاکيد کرد.

    1398/11/16