مراسم عملياتي شدن طرح گام

   

  به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي،‌ عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي در مراسم آغاز عمليات اجرايي صدور اوراق گام در شعبه مرکزي بانک ملي، اظهار داشت: 4 بانک مهم ملي ملت تجارت و صادرات با اين ابزار جديد گام جديدي در زمينه تأمين مالي زنجيره توليد برداشتند.

  رئيس کل بانک مرکزي گفت: اين اوراق به واحدهايي داده مي شود که در ايفاي تعهدات خوش نام بوده و واقعا مولد هستند و براي مواد و کالاهاي واسطه نياز به سرمايه در گردش دارند.

  رئيس شوراي پول و اعتبار تصريح کرد: در جلسه شوراي پول و اعتبار پيش بيني کرديم حداقل 50 هزار ميليارد تومان در مرحله اول تامين مالي کنيم و براي واحدهاي توليدي در اولين روز 600 ميليارد ريال تامين مي شود و در روزهاي آينده با شتاب بيشتري رشد خواهد کرد.

  همتي گفت: من مطمئن هستم با اقداماتي که سيستم بانکي انجام مي دهد شاهد رونق روزافزون توليد و اقتصاد کشور باشيم.

  رئيس کل بانک مرکزي افزود: مقام معظم رهبري تقويت اقتصاد غيرنفتي را تکليف کردند و ما در اين جهت گام برميداريم.

  مسئوليت پياده سازي و آماده سازي زيرساخت هاي اين طرح و اتصال بانکها به اين سامانه با دستور بانک مرکزي ج.ا.ا بر عهده شرکت خدمات انفورماتيک بوده است.

  در گام اول بانکهاي ملي، صادرات، تجارت و ملت به اين طرح پيوستند و در ادامه به مرور تمام بانکها به جمع ارائه دهندگان اين خدمت در مسير رونق توليد ملي ملحق خواهند شد.

  1398/11/15