تکذيب واگذاري شرکت ملي انفورماتيک به بخش خصوصي

    در پي انتشار اخباري مبني بر واگذاري شرکت ملي انفورماتيک به بخش خصوصي، روابط عمومي بانک مرکزي ضمن رد اين شايعات به اطلاع مي‌رساند با توجه به اينکه شرکت ملي انفورماتيک وابسته به بانک مرکزي جايگاه حاکميتي در فناوري اطلاعات بانکي دارد، قبلاً مخالفت بانک مرکزي با واگذاري آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شده است.

    لذا واگذاري شرکت ملي انفورماتيک به بخش خصوصي در دستور کار بانک مرکزي نيست.

    1398/07/07