مجمع عمومي عادي سالانه شركت ملي انفورماتيك

   

  مجمع عمومي عادي سالانه شركت ملي انفورماتيك در تاريخ 21 خردادماه سال 1398 با حضور سهامداران محترم شركت و به رياست قائم مقام محترم بانك مركزي ج.ا.ا جناب آقاي دكتر كميجاني و با حضور معاونت محترم اداري و مالي جناب آقاي دكتر نجار زاده و معاونت محترم فناوري هاي نوين بانك مركزي جناب آقاي حكيمي، مدير عامل و اعضاي هيات مديره و مديران ارشد گروه ملي انفورماتيك برگزار شد. 

  جناب آقاي محمدرضا عسگري مديرعامل شركت ملي انفورماتيك، گزارشي از عملكرد شركت در سال 1397 ارائه نموده و ضمن برشمردن مهمترين دستاوردهاي سال گذشته شركت و گروه ملي انفورماتيك، با توجه به روند رو به رشد مجموعه نسبت به سالهاي گذشته، اظهار اميدواري كرد كه با استعانت از الطاف الهي و با توجه به توان بالفعل و بالقوه اين مجموعه عظيم در سال مالي آتي و سال هاي آينده انشاءالله شاهد رشد بيش از پيش مجموعه بوده كه ماحصل آن باعث اعتلاي زيرساخت هاي مورد نياز نظام پولي و بانكي كشور در حوزه بانكداري الكترونيك خواهد بود.

  پس از گزارش ايشان،  رياست محترم مجمع (قائم مقام بانك مركزي ج.ا.ا) از زحمات، مساعي و عملكرد هيات مديره محترم شركت ملي انفورماتيك و كليه مديران، متخصصان و پرسنل مجموعه ملي انفورماتيك در سال گذشته تقدير و تشكر نمودند.

  جناب آقاي دكتر كميجاني در ادامه تاكيد فرمودند كه فعاليت هاي گروه ملي انفورماتيك در حوزه هاي مرتبط با صنعت بانكداري الكترونيك هميشه مورد توجه بانك مركزي ج.ا.ا بوده و از گسترش اين فعاليت ها در جهت ارتقاء زير ساخت نظام پولي و بانكي حمايت نموده و خواستار تحول اساسي و جدي در تمام زمينه هاي مرتبط با فناوري هاي نوين بانكي همگام با پيشرفت اين صنعت در دنيا مي باشد.

  رياست محترم مجمع با اشاره به گزارش ارائه شده درباره فعاليت هاي صورت گرفته شركت در سال گذشته تصريح فرمودند با توجه به تحولات جديد در حوزه صنعت بانكداري الكترونيك در دنيا و پيشرفت همه جانبه و سريع آن، گروه ملي انفوماتيك طبق ماموريت خود بايد در عرصه فناوري هاي نوين بانكي مانند هميشه پيشرو بوده و نقش محوري خود را در اين زمينه ايفا نمايد و اميد است در سالهاي آينده روند رو به رشد اين مجموعه با سرعت بيشتري ادامه پيدا نمايد.

  در ادامه اين مجمع و پس از پرسش و پاسخ سهامداران، صورت هاي مالي شركت تصويب و در خصوص ساير موارد مندرج در دستور جلسه اتخاذ تصميم بعمل آمد.

  1398/03/21