بازديد مدير عامل بانک رفاه از شرکت خدمات انفورماتيک

   

  دکتر محمدعلي سهماني، مديرعامل بانک رفاه به همراه تني چند از مديران ارشد اين بانک، از شرکت خدمات انفورماتيک و بخش امنيت و پايش اين شرکت بازديد کرد.

  در اين ديدار ابتدا مهندس سيد ابوطالب نجفي مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک در خصوص جايگاه و نقش اين شرکت در صنعت بانکداري کشور مطالبي را بيان داشت و با اشاره به مديريت 82 ميليارد تراکنش در پنج سامانه حاکميتي مهم در سال 97 تصريح کرد، زيرساخت هاي مناسبي جهت ارائه سرويس هاي مختلف و متنوع به بانکهاي کشور در اين شرکت فراهم شده است.

  وي افزود: ظرفيتهاي موجود در شرکت خدمات انفورماتيک در حوزه فناوري اطلاعات از جمله پلتفرم جديد بلاک چيني برنا و همچنين پلتفرم بانکداري باز شاهين، زمينه افزايش تعاملات با بانک رفاه خواهد بود.

  در ادامه، دکتر سهماني، مديرعامل بانک رفاه نيز ضمن تقدير از فرصت ايجاد شده جهت توسعه همکاري ها به جايگاه اين بانک در صنعت بانکداري کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بانک رفاه با داشتن حدود هزار شعبه و 20 ميليون مشتري در سراسر کشور، بنابر ارزيابي هاي انجام گرفته توسط مراجع معتبر به عنوان بانک برتر مشتري مدار معرفي شده است.

  وي با بيان اينکه بانک رفاه يک بانک اجتماعي است و 45 ميليون ذينفع در کشور دارد، اضافه کرد: وجود نيروهاي جوان و آموزش ديده، ارائه خدمت به ميليونها هموطن کارگر، بازنشسته و مستمري بگير، حضور به عنوان بانک نخست حوزه سلامت و بهداشت و درمان، ارائه خدمات ارزي و دارا بودن صندوق سرمايه گذاري، کارگزاري و نيز مرکز نوآوري پويا و فعال، از جمله مزيتها و ظرفيتهاي مهم بانک رفاه مي باشد.

  در پايان اين ديدار، مهندس نجفي ضمن تاکيد بر وجود نگاه ويژه به بانک رفاه در شرکت خدمات انفورماتيک با توجه به سهم اين بانک در ارائه خدمت به اقشار بازنشسته و مستمري بگيران خاطرنشان کرد: اين شرکت تلاش دارد ضمن پيگيري روندهاي روز دنيا در حوزه هاي فناوري بانکي، دانش و بينش خود را با بانکها به اشتراک گذاشته و آن را ارتقا دهد.

  مديرعامل بانک رفاه نيز ابراز اميدواري کرد اين ديدار به گسترش تعاملات فيمابين و بهره گيري حداکثري از ظرفيتهاي طرفين منجر شود.

  1398/03/01