مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شرکت خدمات انفورماتيک

  بدينوسيله به اطلاع سهامداران محترم شرکت خدمات انفورماتيک (سهامي عام) مي رساند که جلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شرکت در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 24 ارديبهشت ماه 1398 در سالن همايش هاي هتل ارم تهران به نشاني تهران، ميدان ونک، بزرگراه شهيد حقاني، تقاطع بزرگراه شهيد همت تشکيل مي گردد. سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ايشان براي حضور در جلسه مي توانند از ساعت 9 صبح همان روز جهت دريافت برگ ورود به جلسه، به نشاني فوق الذکر مراجعه نمايند.

  دستور جلسه:
  1- استماع گزارش هيئت مديره، حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت براي عملکرد سال مالي 1397
  2- بررسي و تصميم گيري در خصوص صورتهاي مالي سال مالي 1397
  3- تصميم گيري در مورد ميزان سود تقسيمي سال مالي 1397
  4- انتخاب حسابرس و بازرس اصلي و علي البدل براي سال 1398 و تعيين حق الزحمه ايشان
  5- تعيين روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت
  6- تعيين پاداش و حق حضور اعضاي هيئت مديره
  7- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد.

  هيئت مديره شرکت خدمات انفورماتيک (سهامي عام)

   

  1398/02/23