نهاب برنده لوح زرين جشنواره نوآوري

   

  محصول نهاب شرکت خدمات انفورماتيک در تمام مراحل ارزيابي سومين جشنواره ملي نوآوري محصول برتر ايراني موفق به دريافت لوح زرين و گواهينامه محصول برتر در سال ۱۳۹۷ شد. بر اساس اين گزارش سامانه نهاب از بين ۶۰۰ طرح و پروژه در بين کليه صنايع کشور موفق به کسب اين عنوان شده است.

  مهندس سيد محمد سعيد طباطبايي که به نمايندگي از شرکت خدمات انفورماتيک لوح و تنديس جشنواره را دريافت کرد؛ در تشريح اين سامانه مي گويد: تحليل، توليد و توسعه سامانه حاکميتي نهاب (نظام هويت سنجي اطلاعات مشتريان بانکي) به سفارش و تحت نظارت و رگولاتوري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از اواخر سال ۱۳۹۵ در دستور کار شرکت خدمات انفورماتيک قرار گرفت.

  در اين سامانه براي اولين بار در نظام بانکي کشور پايگاه داده اي از اطلاعات هويتي تمامي مشتريان بانکي اعم از حقيقي، حقوقي و اتباع خارجي ايجاد شده است.

  وي مي افزايد : به همين منظور اطلاعات کليه مشتريان حقيقي، حقوقي و اتباع خارجي بعد از تشکيل پروفايل هاي مربوطه و صحت سنجي آنها ( استعلام از مراجع ذي صلاح ) در پايگاه داده اين سامانه درج گرديده و به هر مشتري مورد تاييد، شناسه اي به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است.

  لازم به ذکر است؛ اتصالات متعدد مابين محل استقرار سامانه نهاب در سايت شرکت خدمات انفورماتيک با مراجعي نظير ثبت احوال، ثبت شرکتها، وزارت اقتصاد، سامانه فيدا و کليه بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزي ج.ا.ا به وجود آمده و در شرف بهره برداري نهايي و استفاده شبکه بانکي از آن مي باشد.

  1397/11/06