1100 درگاه پرداخت الکترونيک متخلف مسدود شد

    بيش از 1100 درگاه پذيرنده اينترنتي متخلف از ابتداي سال جاري در شبکه پرداخت الکترونيک کشور غيرفعال شد.

    به گزارش روابط‌ عمومي شاپرک، پس از هماهنگي‌هاي بعمل آمده ميان دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با امنيت و سلامت فضاي مجازي، اين امکان فراهم شد تا فرايند شناسايي و مسدودسازي درگاه‌هاي متخلف در شبکه پرداخت الکترونيک کشور با سرعت بيشتري از سوي شاپرک و شرکت‌هاي ارائه خدمات پرداخت الکترونيک دنبال شود و در نتيجه مسدودسازي اين درگاه‌ها تسريع شد.

    به اين ترتيب با استفاده از روش‌هاي جديد، درگاه‌هاي مشکوک به انجام تراکنش‌هاي غيرقانوني، شناسايي و پس از اعلام به شرکت‌هاي ارائه خدمات پرداخت الکترونيک و حصول اطمينان از تخلف اين درگاه‌ها نسبت به انسداد کامل و دائم آن‌ها اقدام شد. بر اين اساس 1120 درگاه متخلف که متعلق به حدود 550 پذيرنده بود پس از انجام هماهنگي‌هاي لازم، شناسايي و غيرفعال شدند. اطلاعات اين درگاه‌ها و پذيرندگان نيز پس از انسداد کامل در اختيار مراجع قانوني از جمله دادستاني کشور، پليس فتا و بانک‌مرکزي قرار داده شد.

    بررسي آماري درگاه‌هاي مسدود شده نشان‌مي‌دهد بيشتر اين درگاه‌ها براي انجام اعمال خلاف قانوني مانند قمار و شرط‌بندي مورد استفاده قرار مي‌گرفتند.

    1397/04/16