مجمع عمومي عادي سالانه شرکت خدمات انفورماتيک

  بدينوسيله به اطلاع سهامداران محترم شرکت خدمات انفورماتيک (سهامي عام) به شماره ثبت 101605 و شناسه ملي 10101455520 مي رساند که جلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شرکت در ساعت 10 صبح روز يکشنبه مورخ 30 ارديبهشت ماه 1397 در سالن آمفي تئاتر روزنامه اطلاعات واقع در تهران، بلوار ميرداماد، خيابان نفت جنوبي، ساختمان روزنامه اطلاعات، تشکيل مي گردد.

  سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني ايشان براي حضور در جلسه مي توانند از ساعت 9 صبح همان روز جهت دريافت برگه ورود به جلسه، به نشاني فوق الذکر مراجعه نمايند.


  دستور جلسه:


  1-استماع گزارش هيات مديره ، حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت براي عملکرد سال 1396
  2-بررسي و تصميم گيري در خصوص صورتهاي مالي سال 1396
  3-تصميم گيري در مورد ميزان سود تقسيمي سال مالي 1396
  4-انتخاب حسابرس و بازرس اصلي و علي البدل براي سال 1397 و تعيين حق الزحمه ايشان
  5-انتخاب اعضاي هيات مديره، تعيين ميزان حق حضور اعضاي غير موظف و تعيين پاداش اعضاي هيات مديره
  6-تعيين روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت
  7-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد.

  هيات مديره شرکت خدمات انفورماتيک (سهامي عام)

   

  1397/02/24