دريافت گواهينامه استاندارد مميزي توسط شاپرک

    شرکت شاپرک موفق شد گواهينامه استاندارد 17021 را دريافت و پياده‌سازي کند.

    به گزارش روابط‌عمومي شاپرک، استاندارد ISO/IEC 17021-1، استانداردي است که صلاحيت سازمان مميزي کننده را مورد تاييد قرارمي‌دهد. اين استاندارد حاوي اصول و الزامات لازم به منظور انجام مميزي، ارزيابي انطباق و صدور گواهينامه بوده و کمتر سازمان و نهاد ناظري در کشور ما تا کنون موفق به دريافت و پياده‌سازي آن شده‌است. الزامات و قواعد اين استاندارد، تعيين کننده اهدافي است که بايد در روند مميزي و صدور گواهينامه رعايت شوند تا با لحاظ صلاحيت، مسئوليت پذيري، صداقت، رازداري و پاسخگويي به شکايات، حس اعتماد و اطمينان را به مجموعه مميزي شونده منتقل کنند.


    1396/12/26