شناسايي و مسدودسازي درگاه پذيرندگان متخلف

  رصد، شناسايي و مسدودسازي درگاه پذيرندگان متخلف يکي از اقدامات هميشگي شاپرک است که بدون هيچ اغماضي همواره در جريان است.

  نظارت بر عملکرد شرکت‌هاي پي‌اس‌پي همواره از جمله اولويت‌هاي شاپرک به عنوان بازوي نظارتي بانک‌مرکزي در حوزه پرداخت الکترونيک بوده‌است که کمترين مماشاتي در آن راه نداشته و ندارد. يکي از مواردي که از سوي شاپرک در نظارت بر عملکرد شرکت‌هاي پرداخت مورد توجه ويژه قرار دارد، شفافيت در نوع فعاليت پذيرندگان اعم از پذيرندگان کارتخوان و پرداخت اينترنتي است. بنا بر مستندات نظارتي شاپرک، شرکت‌هاي پي‌اس‌پي موظفند نوع فعاليت متقاضي هر نوع درگاه پرداخت را به صورت شفاف و قطعي اطلاع يابند و علاوه بر اين به صورت دوره‌اي بر تطابق فعاليت اعلام شده از سوي متقاضي درگاه با فعاليتي که پس از دريافت درگاه به آن مشغول است، نظارت داشته باشند و با هر گونه عدم تطابق در رسته فعاليت برخورد کنند.

  علاوه بر اين شرکت شاپرک در صورت اهمال يا غفلت شرکت‌هاي پي‌اس‌پي در برخورد با تخلف پذيرندگان از رسته و فعاليت اعلامي، مي‌تواند نسبت به مسدود کردن درگاه پذيرنده متخلف اقدام کند.

  شاپرک بر همين مبنا همواره بر عملکرد شرکت‌هاي پي‌اس‌پي در حوزه شفافيت و تطابق رسته فعاليت پذيرندگان نظارت داشته و موارد لازم را به اين شرکت‌ها تذکر داده‌است. در برخي موارد نيز که بنا به علل و دلائل مختلفي شرکت‌هاي پرداخت الکترونيک در مسدودسازي درگاه پذيرندگان متخلف، اهمال کرده‌اند نسبت به بستن اين درگاه‌ها به طور مستقيم اقدام کرده‌است.

  گزارش‌هاي موجود در بخش نظارت شاپرک نشان‌مي‌دهد طي نيمه نخست سال جاري علاوه بر درگاه‌هاي مسدود شده توسط شرکت‌هاي پي‌اس‌پي، درگاه بيش از 100 پذيرنده متخلف از سوي شاپرک به صورت مستقيم مسدود شده‌است.

  برخلاف جوسازي‌هايي که در برخي مقاطع عليه شاپرک و نهادهاي نظارتي براه مي‌افتد، رصد، نظارت و برخورد با پذيرندگان متخلف نه تنها از دستور کار شاپرک و شرح وظائف شرکت‌هاي پي‌اس‌پي خارج نشده‌است بلکه همچنان با جديت ادامه‌دارد و تنها طي چند هفته اخير درگاه بيش از 23 پذيرنده متخلف که برخي از آن‌ها از درگاه پرداخت اينترنتي براي فعاليت‌هاي غيرقانوني استفاده کرده‌بودند، از سوي شاپرک مسدود شده‌است.

  شاپرک در راستاي انجام وظائف نظارتي خود با ساير نهادهاي مرتبط از جمله پليس فتا، دادستاني کشور و بانک‌مرکزي همکاري لازم و تنگاتنگي دارد و از تمام ظرفيت خود براي مسدودسازي راه‌هاي سوءاستفاده از ابزارهاي پرداخت الکترونيک کشور بهره‌مي‌برد.

  1396/12/22