آغاز بهره برداري از سامانه تعاملي کاشف

   

  سامانه تعاملي کاشف در راستاي طراحي و تامين نظام گزارش دهي رخدادهاي امنيتي و با هدف ايجاد هماهنگي در رويارويي موثر با حوادث امنيت اطلاعات بانکي طراحي و راه اندازي شده است.

  يکي از وظايفي که بانک مرکزي ج.ا.ا بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار به شرکت مديريت امن الکترونيکي کاشف محول کرده، ايجاد سامانه اي است که قابليت هاي لازم براي گرد آوري و به اشتراک گذاري بهنگام اطلاعات و رخدادهاي امنيت اطلاعات بانکي را در راستاي رويارويي موثر با حوادث امنيت اطلاعات بانکي دارا باشد.

  ناصر حکيمي در مراسم بهره برداري از سامانه تعاملي کاشف، با اشاره به سياست بانک مرکزي در زمينه ارتقاي سطح امنيت تبادلات و تعاملات بانکي گفت: کاشف و سامانه تعاملي که امروز بهره برداري از آن آغاز مي شود، زمينه مناسبي را براي تعامل دوسويه ميان نمايندگان و متصديان امنيت بانک ها و ساختار حاکميتي نظام بانکي کشور فراهم مي کند و اين امر گام مثبت و سازنده اي براي دستيابي به سطح مطلوب امنيت در تبادلات بانکي است.
  معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي درخصوص قابليت هاي سامانه تعاملي کاشف گفت: خدماتي که در حال حاضر توسط سامانه تعاملي ارائه مي شود گزارش دهي رخدادهاي امنيتي و مسدود سازي کارت هاي بانکي است و در آينده نزديک خدمت مسدودسازي وجوه مشکوک و رفع مسدودي اين وجوه نيز به قابليت هاي سامانه افزوده خواهد شد.

  وي در همين چارچوب افزود: به زودي سامانه تعاملي کاشف با تمهيدات به عمل آمده قابليت مشارکت و نقش آفريني نمايندگان نيروي انتظامي و قوه قضائيه را نيز فراهم مي کند که اين امر نقش بسزايي در سامان دهي و تسهيل تعاملات نظام بانکي، قوه قضائيه و نيروي انتظامي در حوزه رسيدگي بهنگام به کلاهبرداري هاي مالي سايبري دارد.

  وي همچنين افزود: سامانه تعاملي کاشف بستر امن و مناسبي است که تمامي متوليان و فعالان حوزه امنيت بانکي مي توانند با استفاده از آن، رخدادهاي امنيتي و تجارب و مشاهدات خود را با لحاظ نمودن مصالح امنيتي و منافع بانک ها و موسسات اعتباري با يکديگر به اشتراک بگذارند و اين سامانه مي تواند علاوه بر گردآوري مطلوب دريافت هاي امنيتي، موجب افزايش آگاهي و دانش امنيتي فعالان اين حوزه شود و در عين حال به آنان محتوا و راهکارهاي راهگشا ارائه کند.

  معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي همچنين در اين مراسم که در آن نمايندگان امنيتي و نمايندگان مراکز امداد مشتريان بانک ها و موسسات اعتباري کشور نيز حضور داشتند با بيان اينکه سامانه تعاملي کاشف نقش مهمي در مديريت و توسعه دانش امنيت خواهد داشت گفت: دانش امنيت بين متخصصان اين حوزه در سطح نظام بانکي دانشي پراکنده است و در حال حاضر سامانه تعاملي بستري را فراهم کرده است که دانش و اطلاعات غير متمرکز امنيت بانکي به طور عام و اطلاعات مرتبط با تهديدات و آسيب پذيري هاي امنيتي به طور خاص، در بستري مطمئن و تخصصي گردآوري شده و در ميان ذي نفعان به اشتراک گذاشته شود.

  وي در همين چارچوب افزود: تداوم اين روند تعاملي و همکاري و هم افزايي مورد انتظار ميان کاشف و بانک هاي کشور در نهايت زمينه اي را فراهم مي کند که اطلاعات حوزه امنيت بانکي با اتکا به ساز و کارها، قالبها و رويه هاي تدوين شده به دانش تبديل شده و در نهايت موجب ارتقاي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات بانکي شود.

  حکيمي همچنين با اشاره به افق مورد انتظار بانک مرکزي از راه اندازي سامانه تعاملي کاشف تصريح کرد: هدف از مجموعه تلاش هاي صورت گرفته و اقدامات در حال انجام، تقويت قابليت هاي موجود و هم افزايي ميان دستگاه هاي ذي ربطي است که همگي با توانمندي هاي تخصصي مختلف درصدد محافظت از اعتبار نظام بانکي، تامين مطلوب حقوق شهروندي و منافع بانک ها و موسسات مالي و اعتباري اند.

  1396/12/06