تقدير بانک پارسيان از شرکت خدمات انفورماتيک

    مديرعامل بانک پارسيان در نامه اي به رييس کل بانک مرکزي از شرکت خدمات انفورماتيک براي همکاري در اجراي موفق شتاب 7 در اين بانک، قدرداني به عمل آورد.

    به گزارش روابط عمومي در اين نامه آمده است؛ با تلاش شبانه روزي و در خور تقدير مديران و کارشناسان شرکت خدمات انفورماتيک، اجراي شتاب 7 به نحو مطلوب پياده سازي شده است.

    دکتر پرويزيان در ادامه اظهار اميدواري نموده در سايه اين همکاري ها، بيش از پيش شاهد دستيابي به شبکه بانکي روزآمد و مجهز به فناوري هاي نوين باشيم.

    1396/09/07