مجمع عمومي عادي فوق العاده صاحبان سهام شاپرک

    پيرو آگهي دعوت در روزنامه دنياي اقتصاد به شماره 4159 مورخ 12 مهرماه 1396 جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت شبکه الکترونيکي پرداخت کارت شاپرک (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 420013، رأس ساعت 14:00 بعدازظهر روز شنبه مورخ 22 مهرماه 1396 در محل سالن اجتماعات شرکت شبکه الکترونيکي پرداخت کارت شاپرک با حضور نمايندگان قانوني 63 درصد سهامداران و اعضاي هيات‌ مديره شرکت شاپرک، با پخش سرود ملي جمهوري اسلامي ايران و قرائت آياتي چند از کلام الله مجيد آغاز گرديد.

    در ابتداي جلسه هيات رئيسه مجمع تعيين گرديدند و با عنايت به کانديداي ثبت نام نموده و اخذ آراء، شرکت مشاوره ي مديريت و فناوري رهنما به عنوان عضو جديد حقوقي هيات مديره براي الباقي مدت تصدي انتخاب گرديد.

    و در نهايت جلسه در ساعت 14:45 با ذکر صلوات حاضرين خاتمه يافت

    1396/07/23