مجمع عمومي عادي سالانه شرکت خدمات انفورماتيک

    مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شرکت خدمات انفورماتيک، ساعت 10 صبح روز يکشنبه 31 ارديبهشت ماه جاري در سالن آمفي تئاتر روزنامه اطلاعات برگزار مي شود.

    مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شرکت خدمات انفورماتيک، ساعت 10 صبح روز يکشنبه 31 ارديبهشت ماه جاري در سالن آمفي تئاتر روزنامه اطلاعات برگزار مي شود.

    در اين مجمع علاوه بر استماع گزارش هيات مديره و گزارش حسابرس و بازرس قانوني به منظور بررسي و تصويب صورت هاي مالي سال 1395، اتخاذ تصميم در مورد نحوه تخصيص و تقسيم سود براي سال مالي 1395، انتخاب حسابرس و بازرسين قانوني براي سال مالي 1396، انتخاب روزنامه کثيرالانتشار براي درج آگهي و ساير موارد در صلاحيت تصميم گيري مجمع عمومي عادي سالانه، در دستور کار قرار گرفته است.

    سهامداران براي دريافت برگه ورود مي توانند، ساعت 9 صبح روز ياد شده به نشاني محل برگزاري مجمع واقع در: تهران، بلوار ميرداماد، خيابان نفت جنوبي، ساختمان روزنامه اطلاعات، سالن آمفي تئاتر مراجعه نمايند.

    1396/02/25