شرکت خدمات انفورماتيک حامي رويداد فين استارز 2017

     

    شرکت خدمات انفورماتيک به عنوان حامي و مشارکت در بخش علمي، در رويداد فين استارز 2017 حضور دارد. براي کسب اطلاعات بيشتر از کم و کيف رويداد به لينک ذيل مراجعه فرماييد : http://yon.ir/6AFwt

    1396/02/03