مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت شاپرک برگزار شد

  پيرو آگهي دعوت در روزنامه دنياي اقتصاد به شماره 4007 مورخ 24 اسفندماه 1395 جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت شبکه الکترونيکي پرداخت کارت شاپرک (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 420013، رأس ساعت 14:00 بعدازظهر روز يکشنبه مورخ 20 فروردين 1396 در محل سالن اجتماعات شرکت شبکه الکترونيکي پرداخت کارت شاپرک با حضور نمايندگان قانوني 99 درصد سهامداران و اعضاي هيئت‌مديره شرکت شاپرک، با پخش سرود ملي جمهوري اسلامي ايران و قرائت آياتي چند از کلام الله مجيد آغاز گرديد.

  در ابتداي جلسه جناب آقاي مهندس قادري مديرعامل شرکت شاپرک، گزارشي از عملکرد سال گذشته شرکت شاپرک را ارائه نمودند. در اين گزارش ضمن ارائه وضعيت تحقق برنامه هاي ارائه شده در مجمع قبلي، جهت گيري فعاليتهاي آينده شرکت تبيين شد و مورد تاکيد قرار گرفت. همچنين پروژه هاي اجرا شده و در دست اجرا در يک ساله اخير، آمار عملکردي شاپرک در صنعت پرداخت، برنامه­هاي آتي شرکت شاپرک و خلاصه عملکرد مالي شرکت به سمع و نظر سهامداران رسيد.

  در ادامه سوالات و ابهامات سهامداران در حوزه هاي مختلف مطرح شد که جناب آقاي مهندس قادري مدير عامل و جناب آقاي همتي معاون مالي و اداري شرکت پاسخگوي سوالات سهامداران محترم بودند. در نهايت پس از شور و مشورت سهامداران تصميمات ذيل براي سال مالي جديد اخذ شدند.

   خلاصه تصميمات مجمع:

  • مجمع پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1395، صورت‌هاي مالي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان منتهي به 30 آذر 1395 شرکت را تصويب نمود.
  • روزنامه کثيرالانتشار دنياي اقتصاد براي درج آگهي‌ها و ساير موارد قانوني شرکت انتخاب شد.
  • موسسه حسابرسي فريوران به عنوان حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1396 انتخاب گرديد.
  • موسسه حسابرسي آزموده کاران به عنوان حسابرس و بازرس قانوني علي البدل براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1396 انتخاب گرديد.
  • شرکت مشاوره مديريت و فناوري رهنما به عنوان عضو جديد حقوقي شرکت بجاي آقاي سيد سعيد حسيني انتخاب شد.
  • ۷۰ درصد از سودخالص، به ازاي هر سهم 420 ريال تقسيم و مابقي مقرر گرديد براي انجام پروژه هاي شرکت به سود انباشته اضافه گردد.


   

   1396/01/23