رتبه دوم شفافيت در بازار اول بورس اوراق بهادار

  شرکت خدمات انفورماتيک: رتبه دوم شفافيت در بازار اول بورس اوراق بهادار

  اداره نظارت بر ناشران بورسي بر اساس رتبه‌بندي شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار از نظر کيفيت افشا و اطلاع‌رساني، شرکت خدمات انفورماتيک را دارنده رتبه دوم شفافيت در بازار اول بورس اوراق بهادار اعلام کرد.

  در اين گزارش، رتبه اطلاع رساني شرکت ها در بازار اول بورس بر اساس سه معيار به موقع بودن، قابليت اتکا و اطلاع رساني مناسب منتشر شده که به اين ترتيب، شرکت هاي صنعتي بهشهر و شرکت خدمات انفورماتيک، به عنوان شرکت هاي برترِ بازارِ اول معرفي شدند.

  معيار به‌موقع بودن بر اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت (شامل پيش‌بيني‌هاي درآمد هر سهم، صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي حسابرسي‌نشده، صورت وضعيت پرتفوي، اظهارنظرهاي حسابرس نسبت به پيش بيني درآمد هر سهم اوليه و شش‌ماهه و صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي شش ماهه، صورت‌هاي مالي حسابرسي‌نشده و شده پايان دوره مالي و برنامه ‌زمان بندي پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعيين‌شده در دستورالعمل افشاي اطلاعات و با لحاظ نمودن ميزان تاخير در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار گرفته است.

  همچنين ميزان نوسانات و تغييرات در پيش‌بيني‌هاي ارسالي و تفاوت‌هاي ميان مبالغ پيش‌بيني شده و عملکرد واقعي حسابرسي صورت گرفته، معيار قابليت اتکا در اين محاسبات است.


  1395/11/11