آدرس دفتر كيش: بلوار خيام - روبروي هتل ارم - ساختمان سارينا يك - طبقه 6 - واحد 612

كد پستي: 7941897137

تلفن: 07644468013 - 07644468014

فكس: 07644468012

آدرس دفتر تهران:بلوار ميرداماد - خيابان شهيد حصاري (رازان جنوبي سابق) - خيابان كوشا - نبش بن بست شهره - پلاك 19 

كد پستي: 1547717151

تلفن:02122903781

فكس:02122913299

پست الكترونيكي:info[at]nicholding.net


تغییر تصویر