تلاش بانک مرکزي اروپا براي تدوين قوانين حامي محيط زيست

  شرکت ملي انفورماتيک - بانک مرکزي اروپا موسوم  به ECB قرار است يک مرکز ويژه براي رصد تغييرات آب و هوا ايجاد کند تا اين بانک را در تدوين سياست‌هاي سازگار با محيط زيست ياري رساند.

   

   

   

   

  واحد جديد، متشکل از حدود ده کارمند است که با تيم‌هاي فعلي بانک کار مي‌کنند.

  اين افراد قرار است گزارش‌هاي خود را به کريستين لاگارد (Christine Lagarde) که رياست اين مجموعه را بر عهده دارد، ارائه نمايند.  

  آقاي لاگارد با اشاره به اين که تغيرات آب و هوايي بر تمام حوزه‌هاي سياست‌گذاري بانک متبوع وي اثرگذار است، گفت مرکز تغييرات اقليمي، ساختار مورد نياز ما را براي مقابله با چالش‌‎هاي اين حوزه به صورت فوري و با عزمي که شايسته آن است، فراهم مي‌آورد.

  به گزارش وب‌سايت فاين‌اکسترا، اين مرکز از تخصص همه تيم‌هايي که در حال حاضر در موضوعات مرتبط با آب و هوا کار مي‌کنند، بهره مي‌گيرد و ماموريت آن عبارت است از شکل‌دهي و رهبري دستورالعمل‌هاي اقليمي بانک مرکزي اروپا به صورت درون‌سازماني و برون‌سازماني.

  لاگارد مي‌گويد پس از گذشت سه سال، ساختار جديد مورد بررسي قرار خواهد گرفت، زيرا هدف اين است که در نهايت، ملاحظات اقليمي را در تجارت‌هاي معمول ECB بگنجانيم.

  1399/11/27