مجمع عمومي فوق‌العاده شرکت شاپرک برگزار شد

 

 

 

به گزارش روابط عمومي شرکت ملي انفورماتيک، مجمع عمومي فوق‌العاده سهام شرکت شبکه الکترونيکي پرداخت کارت (شاپرک)، صبح روز ششم مهر ماه سال  1400به رياست کواسي، مديرمالي، سرمايه گذاري و امور سهام شرکت ملي انفورماتيک و با حضور اکثريت سهامداران تشکيل شد.

در اين جلسه ضمن مروري بر اقدامات و گزارش پيشرفت پروژه‌هاي شرکت، موارد پيش‌بيني شده از محل افزايش سرمايه براي سهامداران از سوي مدير عامل شاپرک تشريح شد.

در پايان اين مجمع با رأي‌گيري از سهامداران، افزايش سرمايه اين شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران به اتفاق آرا به تصويب رسيد. گفتني است بر اساس اين تصميم سرمايه شرکت شاپرک با 100 ميليارد تومان افزايش، به مبلغ 270 ميليارد تومان رسيد.


1400/7/7

شرکت هاي تابعه
 
  •   
  •   
  •   
  •