سوييچ متمرکز تعامل پذيري کيف الکترونيک پول تا پايان شهريور عملياتي مي شود


معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي خبر داد؛

سوييچ تعامل پذيري کيف الکترونيک پول تا پايان شهريور عملياتي مي شود

 


معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي با توجه به تصويب مقررات مربوطه و آماده سازي زيرساخت هاي لازم در خصوص کيف الکترونيک پول، عملياتي سازي اين خدمت مهم را در دستور کار دارد و از تمام ابزارهاي خود براي تسريع در اين امر استفاده خواهد کرد.

 

به گزارش روابط عمومي شرکت ملي انفورماتيک به نقل از بانک مرکزي، مهران محرميان، در ديدار با  فعالين و بازيگران  حوزه کيف الکترونيک پول با اشاره به گذشت يکسال از تصويب مقررات کيف الکترونيک پول در شوراي پول و اعتبار، گفت: تغييرات اين حوزه در يکسال اخير مطابق با سطح انتظارات بانک مرکزي نبوده است و اميدواريم که اين هم انديشي آغاز فصل جديدي از تحولات در اين خدمت باشد.

وي افزود: در اين راستا، از هفته آينده براي شرکت هايي که open loop هستند سوييچ تعامل پذيري فعال مي شود و شرکت هاي close loop نيز بايد به تدريج وارد فرآيند شوند و بتوانند ساير خدمات را نيز به مشتريان ارايه دهند.

معاون فناوري هاي نوين اين بانک با تاکيد بر لزوم همکاري شرکت هاي psp  در پيشبرد فرآيند تعامل پذيري گفت: همکاري بانک ها و شرکت هاي راهبر در عملياتي شدن اين موضوع سازنده خواهد بود و اگر بانک ها همکاري لازم را در اين مورد نداشته باشند بانک مرکزي ملزم به تغيير مقررات خواهد شد.

وي تصريح کرد: در صورت عدم همکاري شرکت هاي psp، قطعا بازيگران جديدي وارد عرصه مي شوند که کل بازار را از آن خود خواهند کرد.

مدير اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي نيز در ادامه اين نشست با تاکيد بر اينکه اکنون فرصت مناسبي براي کساني است که مي خواهند وارد اين حوزه شوند،گفت: بانک مرکزي تاکنون در خصوص کارمزدهاي مربوط به کيف الکترونيک پول ورود نکرده است و اختيار تعيين آن بر عهده راهبران قرار داده شده است که اين امر منجر به رقابت بين راهبران مي شود.

محمد بيگي در اين خصوص گفت: بر اساس ماده ۲۰  بند ۴  قانون پولي و بانکي در صورتي که بانک مرکزي نسبت به تعيين کارمزد براي کيف الکترونيک پول اقدام کند، ملزم به تعيين همزمان کف و سقف آن خواهد بود.

مدير اداره نظام هاي پرداخت با تاکيد بر اينکه سقف تراکنش هاي کيف الکترونيک پول از ديگر مشکلات مطرح شده توسط شرکت هاي psp  است، عنوان کرد: در حال حاضر سقف تراکنش ها ۵۰۰ هزار تومان است و هر شخص صرفا در سه راهبر مي تواند کيف پول الکترونيکي داشته باشد که در فازهاي بعدي براي توسعه و افزايش آن بايد تدابيري انديشيده شود.

محمدبيگي در خصوص دوره تسويه در کيف پول هاي الکترونيکي و لزوم تسويه زير ۷۲ ساعت، خاطرنشان کرد: سيکل تسويه در کيف پول ها با شاپرک متفاوت خواهد بود و امکان تسويه دو بار در روز براي آن ها پيش بيني شده است.

در پايان اين نشست نمايندگان راهبران نيز به بيان نظرات خود پرداختند و در خصوص بررسي آخرين مسائل و چالش هاي اين حوزه، هم انديشي شد.

1400/06/08
شرکت هاي تابعه
 
  •   
  •   
  •   
  •