افزايش استفاده و گردش چک‌هاي جديد صيادي در اقتصاد ايرانبه گزارش روابط عمومي شرکت ملي انفورماتيک به نقل از بانک مرکزي، از ابتداي فروردين ماه تا نيمه مردادماه سال 1400 بالغ بر 2 ميليون و 460 هزار دسته چک مشتمل بر حدود 62 ميليون برگ چک طرح صيادي جديد در کشور توزيع شده‌ است که از اين تعداد حدود 94 درصد دسته چک‌ها متعلق به اشخاص حقيقي و 6 درصد دسته چک‌ها متعلق به اشخاص حقوقي است.

بر اين اساس، در اين مدت بالغ بر 10 ميليون فقره چک جديد در سامانه صياد ثبت صدور شده که اين تعداد حدود 16 درصد برگ چک‌هاي جديد است؛ همچنين حدود 80 درصد از چک‌هاي ثبت شده، معادل 8 ميليون برگه چک توسط گيرندگان تائيد شده‌اند.

گفتني است از ابتداي سال جاري تا پايان تيرماه نسبت چکهاي قديمي برگشت داده شده به چک‌‌هاي قديمي مبادله شده حدود 8.7 درصد و اين آمار در مدت مشابه درخصوص چک‌هاي جديد حدود 4 درصد است.بنابراين، اعتبارسنجي مشتريان در سامانه صياد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان  تخصيص دسته چک، بررسي سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صياد به لحاظ سابقه چک برگشتي و همچنين ممانعت از صدور چک توسط اشخاص داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده، در کاهش آمار چک برگشتي موثر واقع شده است.

همچنين بانک مرکزي اخيراً سرويس استعلام اقلام اطلاعاتي چک را رونمايي کرده است که اين سرويس با کاربري ساده و بدون نياز به احراز هويت، گيرنده چک را از ثبت چک دريافتي توسط صادرکننده مطلع مي‌کند. اين سرويس در راستاي ارائه خدمات ارزش افزوده و تسهيل مبادلات از طريق چک ارائه شده و پيش‌بيني مي‌شود به زودي برنامک‌هاي موبايلي به اين سرويس مجهز شده و اين خدمت به صورت پيامکي نيز ارائه شود.

اقدام بعدي بانک مرکزي در اين خصوص رونمايي از خدمت ثبت، تائيد، انتقال و استعلام چک به صورت پيامکي خواهد بود که با همکاري سازمان فناوري اطلاعات و از طريق سرشماره 4040701701 به مشتريان فاقد گوشي هوشمند ارائه خواهد شد. خدمت موصوف از پيچيدگي‌هاي فني و زيرساختي برخوردار بوده و علت تاخير در ارائه چنين خدمتي حصول اطمينان از نحوه کارکرد سامانه است.

يادآوري مي شود، در راستاي اجراي تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب سال 1397 مجلس شوراي اسلامي زيرساخت‌هاي فني لازم براي اجراي اين قانون توسط بانک مرکزي فراهم و با فعال‌سازي برنامک‌هاي موبايلي به منظور ايجاد زمينه‌هاي فرهنگي و آموزش و اطلاع رساني، فاز آزمايشي ثبت نقل و انتقالات چک در سامانه صياد از سال گذشته آغاز شد.

از ابتداي سال جاري و با توزيع دسته چک‌هاي جديد که وفق ماده 6 اصلاحي قانون مزبور صادر مي‌شوند، بانک مرکزي مرحله عملياتي ثبت چک در سامانه صياد و ممنوعيت صدور چک در وجه حامل را از طريق برنامک‌هاي موبايلي، درگاه‌هاي نوين شبکه بانکي (اينترنت بانک و موبايل بانک) و به صورت خدمت حضوري در شعب تکميل کرده است.

استفاده از دسته چک‌هاي جديد مستلزم ثبت صدور و تائيد در سامانه صياد است و ظهرنويسي چک‌ها در مرحله انتقال به ثبت سيستمي انتقال در سامانه صياد، منوط شده است. به موجب قانون يادشده چک‌هاي جديد نمي‌توانند در وجه حامل  صادر شوند و ثبت اطلاعات هويت گيرنده چک به انضمام تاريخ و مبلغ چک الزامي است.
 

1400/06/02
شرکت هاي تابعه
 
  •   
  •   
  •   
  •